آدرس دارالترجمه شهریار


تبریز. چهارراه آبرسان. کوچه مهرگان اول. برج سفید . طبقه پنجم- بالای بانک سینا، واحد دی. دارالترجمه رسمی شهریار. دکتر مهدی اسدزاده