دارالترجمه رسمی در تبریز- مترجم رسمی در تبریز- دریافت و تحویل اسناد

 دارالترجمه رسمی در تبریز- مترجم رسمی در تبریز: برای تحویل دادن مدارک به دارالترجمه رسمی شهریار در تبریز و تحویل گرفتن آنها، لطفاً اصول و نکات زیر را به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه به دقت بخوانید و رعایت نمایید.
۱. باید اصل تمامی اسناد و مدارک تحویل دارالترجمه رسمی شهریار در تبریز داده شود. لطفاً قبل از تحویل مدارک، در صورت داشتن جلد محافظ، آن را از مدارک جدا نمایید.
۲. اخذ برخی گواهی‌ها مانند اخذ گواهی عدم سوءپیشینه از پلیس +۱۰ به  زمان نیاز دارد. بنابراین فرصت کافی برای ترجمه و تأیید اسناد و مدارک خود در نظر بگیرید.
۳. زمان معمول برای انجام ترجمه رسمی در تبریز و اخذ تأییدات دادگستری و امور خارجه 2 روز کاری است. بنابراین فرصت کافی برای ترجمه و تأیید اسناد و مدارک خود در نظر بگیرید.
۴. زبان مورد نظر برای ترجمه در تبریز را مشخص فرمایید.
۵. در صورتی که مدارک توسط دارالترجمه رسمی در تبریز با نام شهریار جهت اخذ تأییدیه دادگستری و امور خارجه ارسال شده باشند،نمی‌توانید اصل مدارک خود را تا قبل از تاریخ تحویل ترجمه از دارالترجمه رسمی تبریز شهریار دریافت نمایید.برای موارد ضروری با مسئول دارالترجمه رسمی تبریز هماهنگ کنید.
۶. تعداد نسخه‌های ترجمه را به طور دقیق مشخص نمایید.
۷. برای تأیید برخی از اسناد و مدارک به اصل مدارک دیگر یا تأیید مرجع صادر کننده نیاز است. لطفاً برای اطلاع از جزئیات دقیق تأیید این اسناد و مدارک به قسمت شرایط تأیید اسناد و مدارک مراجعه کنید.
۸. مشخصات افراد باید دقیقاً مطابق با مشخصات گذرنامه آنها باشد. بنابراین برای تمام افرادی که بناست مدارکشان ترجمه شود، نام و نام خانوادگی، نام پدر و محل تولد را به انگلیسی و تاریخ تولد را به میلادی، مطابق با آنچه در گذرنامه فرد درج شده است، به مسئول دارالترجمه رسمی شهریار تحویل دهید. در صورت عدم اطمینان، کپی گذرنامه خود و کلیه دیگر افرادی که قرار است مدارکشان ترجمه شوند را به دارالترجمه تحویل دهید. دارالترجمه رسمی شهریار در تبریز در قبال عدم ارائه نام و مشخصات انگلیسی و یا نادرست بودن اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی مسئولیتی ندارد.
۹. نوع تأییدیه‌های لازم را مشخص کنید.
۱۰. هنگام تحویل دادن اسناد و مدارک به متصدی دارالترجمه رسمی شهریار در تبریز، حتماً قبض رسید دریافت کنید و مندرجات آن از قبیل نام و تعداد اسناد و مدارک را با دقت بررسی نمایید. در حفظ و نگهداری قبض رسید دقت کنید، اسناد و مدارک و ترجمه‌ها تنها به آورنده قبض تحویل داده می شوند و هر فردی می‌تواند با ارائه قبض رسید آنها را دریافت کند.
۱۱. هنگام تحویل گرفتن ترجمه مدارک خود از دارالترجمه رسمی شهریار در تبریز، حتماً نوع و تعداد اصل اسناد و مدارک و تعداد نسخه‌های ترجمه شده را به دقت کنترل کنید. مندرجات نسخه‌های ترجمه شده از قبیل املای اسامی خاص، تاریخ تولدها، شماره‌ها، و اعداد و ارقام را به دقت کنترل کنید.
برای ترجمه رسمی مدارک صادره در خارج از ایران انجام یکی از موارد زیر کافی می باشد:
الف: مهر کنسولی جمهوری اسلامی ایران (سفارت جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از کنسولگریها یا دفاتر حافظ منافع) در کشور صادر کننده روی آن زده شده باشد.
ب: مهر سفارت کشور مذکور در ایران روی آن باشد که در اینصورت دارالترجمه مدرک رو به تایید وزارت خارجه رسانده و سپس ترجمه رسمی نموده و به تایید دادگستری می رساند.
ترجمه مدارک ارسالی از سایر شهرها
شهرستان های استان های همجوار
عزیزانی که در شهرهایی غیر از تبریز ساکن هستند یا دسترسی حضوری به دارالترجمه رسمی شهریار در تبریزندارند، می توانند با هماهنگی تلفنی یا ایمیلی با دارالترجمه رسمی شهریار در تبریز مدارک خود را به آدرس دارالترجمه رسمی شهریار در تبریز ارسال نمایند. دارالترجمه به محض دریافت مدارک با شما تماس گرفته و پس از انجام ترجمه رسمی و اعلام هزینه ، ترجمه ها و اصل مدارک را به هر آدرسی که مشتری محترم درخواست نماید ارسال می نماید.
ترجمه رسمی مدارک صادره در خارج از ایران
عزیزانی که در خارج از ایران سکونت دارند نیز میتوانند از طریق سیستم پستی مدارک را به دارالترجمه رسمی شهریار در تبریزارسال نموده و به روشی که به آن اشاره گردید ترجمه رسمی و اصل مدارک خود را از ما تحویل بگیرند.