مدارک تنظیمی در خارج از کشور

ترجمه رسمی اسناد تبریز
۱.مدارک تنظیمی در خارج از کشور
بند فعلی بند اصلاحی
مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تأیید کنسولی ایران یا سفارت متبوع شخص پس از تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید است.
۲.گواهی های صادره خطاب به سفارت خانه ها و نمایندگی های کشورهای خارجی
بند فعلی بند اصلاحی
گواهی های صادره از طرف سازمان های دولتی یا غیردولتی خطاب به سفارت خانه ها و نمایندگی های کشورهای خارجی قابل ترجمه و تأیید نمی باشد. صرفاً گواهی های فاقد عنوان قابل ترجمه و تأیید است.
۳.گواهی های حقوقی برای افراد ایرانی
بند فعلی بند اصلاحی
گواهی های حقوقی صادره از شرکت های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه و تأیید نیست.
ادرس: ابرسان- نبش کوچه مهرگان سوم- برج سفید بالای بانک سینا طبقه 5 واحد d