دفتر ترجمه رسمی تبریز

ترجمه رسمی اسناد تبریز

تائید دانشنامه و ریزنمرات توسط وزارت علوم برای ترجمه رسمی
توسط Transfamf درآدرس های کاربردی (اداره ها و سفارتها), توصیه ها, راهنمای جامع ترجمه رسمی یا از سیر تا پیاز ترجمه, نکات کاربردی برای متقاضیان ویزا, نکات مفیددیدگاه ها
دانشجویانی که قصد تائید دانشنامه و ریزنمرات توسط وزارت علوم برای ترجمه رسمی مدارک خود را دارند، این نوشته را با دقت بخوانند:کلیه افرادی که در دانشگاه های دولتی، روزانه یا شبانه، موسسات غیر انتفاعی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی کاربردی تحصیل کرده اند برای اخذ تائیدیه دانشنامه و ریزنمرات جهت رسمی مدارک خود باید از طریق سامانه وزارت علوم اقدام کنند.نکته 1: برای گرفتن تائیدیه دانشنامه و ریزنمرات باید به ساختمان اداره امور دانشجویان داخل واقع در میدان فردوسی، خیابان فردوسی، جنب هتل اسکان مراجعه نمائید، نه به ساختمان اصلی وزارت علوم واقع در شهرک غرب.نکته 2: برای گرفتن تائیدات گواهی رتبه صادره از سازمان سنجش، یا گواهی تدریس در دانشگاه یا سرفصل دروس نیازی به ثبت نام در سامانه خدمات آموزشی ندارید و باید حضوری به ساختمان اصلی وزارت علوم واقع در خیابان پیروزان در شهرک غرب مراجعه کنید.نکته مهم برای صرفه جویی در وقت: متقاضیانی که فرصت محدودی برای ترجمه مدارک خود دارند، میتوانند با ارائه کپی ریزنمرات و دانشنامه خود به دارالترجمه ترنسفام، روند ترجمه را آغاز کنند. سپس نسبت به اخذ تائید دانشنامه و ریزنمرات توسط وزارت علوم برای ترجمه رسمی اقدام کنند تا زمانی که تائیدات مدارک کامل شد، ترجمه آنها نیز آماده ارسال به دادگستری باشد.نکته مهم برای صرفه جویی در وقت: متقاضیانی که فرصت محدودی برای ترجمه مدارک خود دارند، میتوانند با ارائه کپی ریزنمرات و دانشنامه خود به دارالترجمه شهریار ، روند ترجمه را آغاز کنند. سپس نسبت به اخذ تائید دانشنامه و ریزنمرات توسط وزارت علوم برای ترجمه رسمی اقدام کنند تا زمانی که تائیدات مدارک کامل شد، ترجمه آنها نیز آماده ارسال به دادگستری باشد.