دلایل رد ویزای شینگن – Official Translation Bureau in Tabriz City

دلایل رد ویزای شینگن – Official Translation Bureau in Tabriz City
دارالترجمه رسمی تبریز- دارالترجمه تبریز -دارالترجمه رسمی در تبریز
 
12 دلیل معمول که باعث رد شدن درخواست برای ویزای شینگن می شود
چه چیزی باعث می شود که سفارت یا کنسولگری درخواست شما برای ویزای شنگن را رد کند؟ این یک سوالی می باشد که برای بسیاری از مردم زمانی که برای چنین ویزایی درخواست می نمایند پیش می آید. واقعیت این است که هر زمان که یک ویزای شنگن یا هر ویزای دیگری رد می شود، یک چیز غیر قابل قبولی در مورد درخواست ویزا وجود دارد.
بسیاری از متقاضیان ویزا دچار سردرگمی شده و نمی توانند دلیل رد شدن درخواست خود برای ویزا را دقیقا درک کنند. به همین دلیل این مقاله بر روی دلایل مربوط به چنین رد شدن درخواست ویزا تمرکز خواهد کرد.
توجه داشته باشید
اگر افسر کنسول نتواند از کاندید مورد نظر تمام اطلاعات لازم را در مورد او بدست بیاورد، درخواست ویزا ممکن است ناموفق در نظر گرفته شود. در صورت عدم وجود چنین اطلاعاتی در مورد فرد متقاضی ویزا، افسر کنسولگری نمی تواند تصمیم بگیرد که کاندید واجد شرایط ویزا می باشد یا خیر. از سوی دیگر، گاهی ممکن است کنسولگری از متقاضی اطلاعاتی کسب نماید که غیر قابل قبول بوده یا فراتر از روشهای ثابت باشد. گاهی اوقات فرد متقاضی مستعد دارای سابقه فعالیت های غیرقانونی و یا نادرست می باشد. در تمام موارد فوق، افسر مجبور می شود که درخواست برای ویزا را رد کند.
دانستن در مورد رایج ترین دلایل رد شدن درخواست های ویزای شنگن جهت اجتناب از رد شدن درخواست ویزای شما:

 • داشتن اقدامات کیفری در گذشته یا درحال حاضر

شرایط و اقدامات گذشته و فعلی متقاضی در تصمیم گیری نماینده کنسولگری در صدور ویزای شنگن بسیار مهم می باشد. در صورت داشتن سابقه چنین مواردی ممکن است درخواست ویزای فرد رد شود زیرا متقاضی تهدیدی برای سیاست عمومی، امنیت داخلی یا ثروت عمومی منطقه شنگن (یعنی تروریسم، سوء مصرف مواد، سوء استفاده از کودکان، اعتیاد و سایر جرائم جدی) محسوب می شود.

 • داشتن مدارک سفر جعلی

برای همه افراد (متقاضیان) که سعی در ارائه اسناد مسافرتی جعلی به سفارت یا کنسولگری دارند و سعی می کنند هویت خود را با استفاده از هویت جعلی تغییر دهند یک سرنوشت مشترکی وجود دارد و آن این است که این افراد واجد شرایط ویزای مطلق نبوده و ارائه اسناد جعلی پیامدهای نامطلوب دیگری نیز برای آنها به همراه خواهد داشت.

 • توضیح ناکافی برای هدف و شرایط اقامت برنامه ریزی شده

یکی دیگر از انگیزه های اداره کنسولگری برای رد کردن ویزای شنگن شما عدم داشتن توجیه لازم و کافی برای اهداف و شرایط سفر و اقامت برنامه ریزی شده شما می باشد. چنین مواردی عبارتند از:

 • عدم ارائه مدارک استخدام و حرفه ای که مطابق با وضعیت مالی ارائه شده باشد
 • ناتوانی در ارائه اسنادی که از هدف سفر و اقامت شما در منطقه شنگن حمایت کند
 • از دست دادن درخواست برای یک دوره ویزا در مطابقت با برنامه مسافرتی ارائه شده و حق تعطیلات یا وضعیت درآمد
 • ناتوانی در ارائه اظهارات ثابت و بدون تغییر در مورد هدف سفر و اقامت
 • آسیب دیده بودن پاسپورت

یک دلیل برای رد شدن درخواست ویزا می تواند گذرنامه باشد که در شرایط خوبی نگهداری نشده است. اگر صفحات پاسپورت از بین رفته یا گم شده باشد یا زمانی که جلد گذرنامه آسیب دیده باشد و غیره درخواست شما برای ویزا رد می شود.

 • نامعتبر بودن پاسپورت

از دیگر دلایل رد کردن درخواست ویزا توسط افسر کنسولگری، ارائه پاسپورتی می باشد که برای سفارت یا کنسولگری قبل قبول نباشد. چنین مواردی به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

 • ارائه گذرنامه ای که پس از بازگشت از سفر به منطقه شنگن مدت کوتاهی یعنی کمتر از 3 (3) ماه از اعتبار آن باقی مانده باشد
 • ارائه یک پاسپورتی که دارای دو صفحه خالی مختلف ویزا نباشد
 • ارائه یک کتابچه سند مسافرت به جای گذرنامه معتبر
 • ارائه یک گذرنامه معتبر که بیش از (10) سال گذشته می باشد
 • فقدان دلیل برای سفرنامه مسافرتی

از دیگر دلایل برای رد کردن درخواست ویزای شنگن، عدم ارائه نقشه مناسب سفر شما به منطقه شنگن می باشد. چنین مواردی عبارتند از:

 • درخواست در سفارت خانه اشتباهی منطقه شنگن (عدم امکان تعیین مقصد اصلی بازدید شما در ناحیه شنگن)
 • عدم توانایی اثبات داشتن محل اقامت رزرو شده برای هر مقصد و گذراندن شب در منطقه شنگن
 • عدم توانایی برای ارائه بلیط پرواز رزرو شده برای هر متقاضی (زمانی که گروهی از افراد می خواهند مسافرت کنند)
 • عدم توانایی برای ارائه بلیط های مسافرتی به هر مقصد برای سفر در منطقه شنگن.

در مورد نحوه بدست آوردن سفرنامه مسافرتی برای درخواست ویزای شنگن بدون پرداخت هزینه نسبت به هزینه واقعی بلیط کامل هواپیما آگاهی داشته باشید.

 • ارائه نامه نامعتبر مرجع

از دلایل دیگر برای رد کردن درخواست ویزای شنگن، ارائه یک نامه رسمی مرجع می باشد که توسط نویسنده تأیید نشده است. چنین مواردی عبارتند از:

 • عدم ارائه یک نامه رسمی که دارای سر برگ اصلی با آدرس و مشخصات تماس شرکت یا نویسنده آن باشد
 • عدم ارائه یک نامه رسمی صادر شده در سه ماه (3) اخیر از تاریخ درخواست
 • فقدان مهر و امضای نویسنده در نامه رسمی
 • سایر
 • ابزار ناکافی برای امرار معاش

یکی از دلایلی که سفارت یا کنسولگری کشور شنگن ممکن است درخواست ویزای شنگن شما را رد کند، فقدان یا ناکافی بودن دلیل برای ابزارها و امکانات موجود برای مدت اقامت در شنگن و یا بازگشت به کشور اصلی می باشد. چنین مواردی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • عدم ارائه اظهارات مالی که کمتر از یک (1) ماه از تاریخ درخواست ثبت شده باشد
 • فقدان اظهارنامه حساب جاری (ارائه اظهارات کارت اعتباری در مکان خود)
 • نداشتن سرمایه کافی در صورتهای مالی ارائه شده
 • ارائه یک چک مسافرتی که فاقد نام فرد متقاضی باشد

در مورد نحوه اثبات داشتن امکانات کافی برای امرار معاش بیشتر اطلاع داشته باشید.

 • ارائه شناسنامه یا سند ازدواج غیر قابل قبول

یکی از دلایلی که ممکن است درخواست ویزای شنگن شما رد شود عدم توانایی ارائه شناسنامه یا سند ازدواجی می باشد که توسط سفارت یا کنسولگری پذیرفته شود (تصدیق نشده یا نامعتبر).  چنین مواردی عبارتند از:

 • عدم ارائه یک گواهی نامه پشت نویسی شده (امضا شده) توسط مقامات رسمی، یعنی وزارت کشور
 • عدم ارائه یک گواهی نامه به زبان غیر انگلیسی که توسط مترجم مجاز ترجمه شده باشد
 • فقدان گواهی نامه مدنی (ارائه یک سند مذهبی به جای آن)
 • عدم ارائه یک گواهی نامه که نشان دهنده هر دو والدین کودک در آن باشد
 • عدم توانایی ارائه گواهی نامه ای که با اسامی احزاب ارائه شده در پاسپورت های معرفی شده مطابقت داشته باشد
 • عدم توانایی در ارائه یک سند حقوقی قانونی برای سرپرستی کودک (در صورت داشتن فقط یک والد در شناسنامه)
 • عدم توانایی ارائه اسناد قانونی برای فرزند خوانده (برای درخواست همسر EU)
 • نامعتبر بودن بیمه مسافرتی

دلیل دیگر که ممکن است منجر به رد شدن درخواست ویزای شنگن گردد، عدم توانایی ارائه پوشش بیمه مناسب مسافرتی برای مدت اقامت در منطقه شنگن می باشد. چنین مواردی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • عدم فراهم نمودن پوشش بیمه مسافرتی در میزان پیش بینی شده
 • عدم ارائه بیمه مسافرتی که بازگشت فرد از منطقه شنگن به کشور خود را پوشش دهد
 • ناتوانی در ارائه بیمه مسافرتی که در سراسر منطقه شنگن دارای اعتبار باشد
 • عدم توانایی در نشان دادن بیمه مسافرتی که تمام روزهای سفر در منطقه شنگن را پوشش دهد

درباره شرایط بیمه مسافرتی شنگن اطلاعات بیشتری داشته باشید.

 • عدم ارائه یک دلیل و مدارک لازم برای اسکان

یک عامل دیگری که ممکن است منجر به رد شدن ویزا شود، عدم توانایی اثبات درست شما در مورد محل اقامت شما در طول مسافرت به خارج از کشور می باشد. موارد چنین عبارتند از:

 • عدم ارائه شواهدی از رزرو هتل
 • عدم ارائه دعوت نامه از سوی میزبان (اثبات برای ضامن)،
 • عدم ارائه شواهد و مدارکی از تور پیش پرداخت شده.

در مورد اینکه چطور می توانید نامه تایید رزرو هتل برای درخواست ویزا را دریافت کنید اطلاع داشته باشید.

 • داشتن شرایط نامساعد برای ویزای شنگن

عامل دیگری که می تواند باعث رد شدن درخواست ویزای شنگن گردد سابقه قبلی در رابطه با ویزای شنگن است. چنین مواردی عبارتند از:

 • رعایت نکردن محدودیت های مربوط به ویزای شنگن (به عنوان مثال اقامت بیش از حد در منطقه شنگن، عدم پیگیری برنامه مسافرتی ارائه شده – تلاش برای بیشترین اقامت در کشور اصلی مقصد در منطقه شنگن و غیره).
 • نگه داشتن یک پاسپورت همراه با یک ویزای شنگن فعال.

نکته: اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط به منظور کمک و راهنمایی بوده و ممکن است نه تنها به منظور درخواست برای ویزای شینگن بلکه برای انواع ویزا برای هر کشور جهان قابل استفاده باشد.
 

Official Translation Bureau in Tabriz City

12 Common Reasons Why Schengen Visa Applications Get Rejected

What makes an Embassy or Consulate reject providing you a Schengen Visa? This is the question many people make anytime they are about to apply for such a visa. The fact is that whenever a Schengen visa or any visa gets rejected, there is something UNSATISFACTORY as regards of that visa application.

Many visa applicants get confused and unable to exactly understand the reason for their visa refusal. That is why the article will focus on presenting the common known reasons for such refusal.

Advertisements

A visa application might be considered unsuccessful if the consular officer fails to get from the candidate all the needed information about him/her. Lacking to possess such information, the consular officer will be incapable to decide if the candidate qualifies to be given a visa. On the other hand, sometimes the consular might get information from the applicant that is unacceptable or beyond the fixed procedures. Sometimes the candidate is prone of illegitimate and/or dishonest activities. In all of the aforementioned cases the officer is led to DENY offering a visa to the applicant.

LEARN which are the Most Common Reasons For Failed Schengen Visa Applications, in order to avoid being amongst those who perform them:

 1. Past or Current Criminal Actions

The past and current circumstances and actions of the applicant matter a lot in the decision of the consular officer in issuing a Schengen visa. In such cases, the refusal might occur because the applicant is considered a threat to the public policy, internal security or public wealth of Schengen Area (i.e. terrorism, drug abuse, child abuse, addiction, other serious crimes).

 1. False Travel Document

There is a common destiny for all the individuals (applicants) who attempt to present false travel documents to the embassy or consulate, trying to misrepresent their identity, using fake identity – and that is an absolute visa denial and other accompanying unfavorable consequences.

 1. Insufficient Explanation For The Purpose And Circumstances Of The Planned Stay

Another motive to lead the consular office to deny your Schengen Visa is failing to have the needed justification for your purpose and conditions of the planned travel and stay. Such are the cases of:

 • Failing to present an employment and professional qualification that matches with the presented financial situation
 • Incapacity to provide documents that support the purpose of travel and stay in the Schengen Area
 • Missing to apply for a visa period in conformity with the presented travel itinerary and holiday right or revenue situation
 • The inability to offer unchanging declarations about the purpose of travel and stay
 1. Damaged Passport

A reason for a visa refusal could be presenting a  passport that is not kept in a good condition. Such case can be when passport pages are detaching or missing, when the cover of the passport is damaged and so on.

 1. Passport Invalidity

Alternative motive to lead the consular officer denying your visa application is presenting a passport that is not acceptable for the Embassy or Consulate. Such cases are classified the following:

 • Presenting a passport that does not have a valid period less than three (3) remaining months after the return from the visit in the Schengen Area
 • Presenting a passport that does not possess two different blank visa pages
 • Presenting a Travel Document Booklet instead of a valid passport
 • Presenting a valid passport that is older than ten (10) years
 1. Lack To Proof The Travel Itinerary

An additional reason for Schengen Visa application fail, is lacking to present the proper plan of your travel within the Schengen Area. Such cases include:

 • Applying at the wrong Embassy of the Schengen Area (not being able to determine the main destination of your visit in the Schegen Area)
 • Not being able to prove having a booked accommodation for each destination and each night to spend in the Schengen Area
 • Not being able to provide booked flight ticket for each applicant (when a group of travelers)
 • Not being able to provide travel tickets for each destination to be toured in the Schengen Area.

Learn How to get a Flight Itinerary for Schengen Visa Application without paying any money towards the actual cost of the full airline ticket.

 1. Invalid Letter of Reference

Further evidenced reason for a failed Schengen Visa application is providing a formal letter of reference that is not authenticated by the author. Such cases involve:

 • Lacking to offer a formal letter that has an original letterhead with the address and contact details of the company or the author issuing it
 • Lacking to present a formal letter issued not later than three (3) last months from the application date
 • Missing to have the stamp and signature of the author on the formal letter
 • Other
 1. Insufficient Means Of Subsistence

One of the reasons the embassy or consulate of the Schengen country might refuse to give you a visa, is lacking or insufficient proof of means of existence for the duration of stay in Schengen Area, nor for the return to home country. Such cases might involve:

 • Failing to offer financial statements not older than one (1) month from the application date
 • Lacking to enjoy a current account statement (presenting credit card statements in its place)
 • Missing to possess enough funds in financial statements presented
 • Presenting a traveler’s cheque that does not have the candidate’s name

Learn more about how to prove having the sufficient means of subsistence.

 1. Unacceptable Birth Or Marriage Certificate

Additional cause for a failed Schengen Visa application is not being able to offer birth or marriage certificates that are accepted (not authenticated) by the embassy or consulate. Such cases include:

 • Failing to offer a certificate endorsed by official authorities, i.e. Ministry Interior
 • Failing to offer a certificate in non English language translated by the authorized translator
 • Lacking to prove a civil certificate (offering a religious document instead)
 • Not being able to offer a certificate showing both parents of the child
 • Not being able to offer certificate that matches with the names of the parties presented on the submitted passports
 • Not being able to offer a document of the legal sole custody order for the child (if a single parent)
 • Not being able to offer the legal adoption documents for the adoptive child (for EU Spouse application)
 1. Invalid Travel Insurance

The other reason that might lead to a Schengen Visa application fail, is the inability to present the appropriate travel insurance coverage for the duration of stay in the Schengen Area. Such cases might involve:

 • Failing to provide a travel insurance cover in the anticipated amount
 • Lacking to provide a travel insurance that does not cover the return of the candidate in home country
 • The inability to provide a travel insurance whose policy is valid all over the Schengen Area
 • The incapacity to show a travel insurance that covers the entire days of the trip in the Schengen Area

Learn more about Schengen travel insurance requirements.

 1. Lacking to present a Proof of Accommodation

An additional factor that might lead for your visa to be refused is not being able to properly demonstrate you have a place to stay during your travel abroad. Such cases include:

 • Not being able to present an evidence of a hotel reservation,
 • Lacking to provide the invitation from the host (proof of sponsorship),
 • Failing to present an evidence of a pre-paid tour.

Learn How to Get a Hotel Booking Confirmation Letter For Visa Application.

 1. Unfavorable Schengen Visa Situation

What else could destroy one’s Schengen Visa application is earlier history with the Schengen Visa. Such cases include:

 • Failing to previously respect Schengen Visa limitations (i.e. Overstay in the Schengen Area, failing to follow the presented travel itinerary – by skipping to stay mostly in the main country of destination in the Schengen Area, and so on).
 • Holding a passport with an active Schengen Visa.

Note: The information provided here is intended for assistance only and might be usable NOT ONLY for the purpose of applying for Schengen Visa but for any visa type of any world country.