ترجمه رسمی استانبولی در کرج

 
ترجمه رسمی استانبولی در تبریز – تایید کنسولگری ترکیه
دارالترجمه رسمی شماره 9 تبریز مدارک شما را در اسرع وقت به زبان ترکی استانبولی ترجمه رسمی مینماید.
بعد از ترجمه رسمی به استانبولی در تبریز، نماینده ما مهر و امضاهای دادگستری و وزارت امور خارجه و نیز سرکنسولگری ترکیه را اخذ می نماید.
هموطنان عزیز بدون نیاز به مراجعه حضور میتوانند مدارکشان را به آدرس ما فرستاده و با همکاران ما در تماس باشند تا مدارکشان ترجمه رسمی ترکی استانبولی بشوند.
شماره تماس دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی در تبریز:
009841-33352170
009841-33364268
0098-9120877409 (دکتر اسدزاده – تماس های ضروری فقط)
0098-9143221675 (شماره اتس اپ و تلگرام دفتر)
آدرس پستی: آذربایجان شرقی – تبریز – آبرسان – کوچه مهرگان اول – برج سفید 2 (SMP) – طبقه 4 – واحد D
کدپستی : 5165691599