ترجمه رسمی ترکی استانبولی

ترجمه رسمی از فارسی به ترکی استانبولی و بر عکس

در دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی تبریز ما ترجمه رسمی ترکی استانبولی را با کیفیت مقصد پسند، نرخ دولتی و همراه با اخذ تاییدات دادگستری، وزارت امور خارجه و سرکنسولگری ترکیه به انجام میرسانیم.
هموطنان عزیز بدون نیاز به مراجعه حضور میتوانند مدارکشان را با آدرس ما فرستاده و با همکاران ما در تماس باشند تا مدارکشان ترجمه رسمی ترکی استانبولی بشوند.
شماره تماس دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی در تبریز:
009841-33352170
009841-33364268
0098-9120877409 (دکتر اسدزاده – تماس های ضروری فقط)
0098-9143221675 (شماره اتس اپ و تلگرام دفتر)
آدرس پستی: آذربایجان شرقی – تبریز – آبرسان – کوچه مهرگان اول – برج سفید 2 (SMP) – طبقه 4 – واحد D
کدپستی : 5165691599