دارالترجمه رسمی استانبولی در مشهد

دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی در مشهد

با توجه به اینکه دارالترجمه رسمی استانبولی در مشهد وجود ندارد، ما در تبریز با تخصص کامل ترجمه رسمی استانبولی با تاییدات دادگستری، وزارت امور خارجه و کنسولگری ترکیه را انجام می دهیم.

دارالترجمه رسمی تبریز

04133352170    —  04133364268    —  04133348001

موبایل و واتساپ: 09143321675

09143321864

آدرس: تبریز- آبرسان-  نبش کوچه مهرگان سوم- برج سفید- طبقه 5- واحد دی

کدپستی: 5165691917 دارالترجمه رسمی  استانبولی در تبریز

با توجه به اینکه دارالترجمه رسمی استانبولی در مشهد وجود ندارد، ما در تبریز با تخصص کامل ترجمه رسمی استانبولی با تاییدات دادگستری، وزارت امور خارجه و کنسولگری ترکیه را انجام می دهیم.

ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی با اخذ تاییدات دادگستری، وزارت امور خارجه و کنسولگری تبریز

دارای تمام مهرها برای ارائه به مقامات اداره مهاجرت ترکیه و خدمات اداره مهاجرت (گوچ ادارسی)

دریافت مدارک و ارسال مدارک به همراه ترجمه های رسمی استانبولی از طریق پست

دارالترجمه استانبولی در مشهد
دارالترجمه استانبولی در مشهد 09143321675

تاریخچه مهاجرت به ترکیه

ترکیه به عنوان پل ارتباطی بین بعضی از کشورهای خاورمیانه و آسیایی در شرق و غرب، مکان معمول درگیری ها و ناپایداری ، و کشورهای اروپایی با استانداردهای رفاهی و حقوق بشری قابل توجه در غرب عمل می کند. ترکیه بمثابه گذرگاه ترانزیتی برای مهاجرانی است که به دلایل مختلف از جمله درگیری در خاورمیانه به ویژه در کشورهای همسایه، بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی، کوهستانی و مرزهای شرقی غیرقابل کنترل به دنبال سفر و مهاجرت به کشورهای اتحادیه اروپا (EU) هستند. ساختار جغرافیایی دریای اژه و مدیترانه شرایط را برای ترانزیت غیرقانونی و غیرمجاز به غرب فراهم نموده است.

ترکیه به واقع به مکانی جذاب برای مهاجرت های منظم و نامنظم و قانونی/ غیرقانونی تبدیل شده است، به ویژه به دلیل افزایش قدرت اقتصادی و منطقه ای این کشور. با توجه به همه این عوامل، مهاجرت به طور فزاینده و چشمگیری بر ساختار اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و جمعیتی ترکیه و نیز نظم و امنیت عمومی آن تأثیر می گذارد.

ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیک خود، مقر  نهایی تحرکات مهاجرتی به معنای عام آن، از جمله مهاجرت های دسته جمعی پناهجویان بوده و میزبان میلیون ها مهاجر بوده است. جنبش های تاریخی مهاجرت به ترکیه به صورت زمانی در زیر خلاصه شده است:

2.1. دوره پیش از جمهوریت

 مورخین بیان می دارند که در امپراتوری عثمانی، کسانی که به این کشور می آمدند بدون توجه به مذهب و نژادشان مورد استقبال قرار می گرفتند. نمونه های اصلی جنبش های دسته جمعی و انفرادی پناهندگی در عصر مذکور را به شرح زیر می توان مورد بررسی قرار داد:

– در سال 1492 هزاران نفر از یهودیان با قایق از اسپانیا به سرزمین های امپراتوری عثمانی آورده شدند.

– پس از شورش توکلی در سال 1672، ابراهیم موتفریکا، پیشگام در چاپ و کنت اودون سچنی (Seçenyi Paşa)، پیشگام در آتش نشانی، در امپراتوری عثمانی پناهنده شد و در سال 1699 پادشاه مجارستان، توکلی آسیمپیر و همسرش، امتولویم ایمپیر را یافت.

– در سال 1709، چارلز پادشاه سوئد به همراه تقریبا 2 هزار نفر در امپراتوری عثمانی پناهنده شد.

– پس از معاهده پاسارویتز 1718، پادشاه مجارستان دوم. Rakoczy Ferenc در امپراتوری عثمانی پناهنده شد

– شاهزاده آدام تزارتورسکی، یکی از انقلاب های لهستان در سال 1830، در سال 1841 به امپراتوری عثمانی پناهنده شد.

– شاهزاده لایوس کوسوث و تقریباً 3 هزار نفر که در جنگ آزادی مجارستان 1848 شکست خوردند، در سال 1849 به قلمرو امپراتوری عثمانی آمدند.

– با وجود داده های آماری متفاوت، تقریباً 1.500.000 قفقازی که از ارتش روسیه فرار کرده بودند در سال های 1856-1864 در قلمرو امپراتوری عثمانی پذیرفته شدند و در بالکان و در آناتولی مستقر شدند.

– پس از انقلاب بلشویکی در سال 1917، ورانگل از امپراتوری عثمانی با حدود 135 هزار نفر درخواست حفاظت کرد.

2.2. دوره جمهوری

امواج های مهاجرت دسته جمعی به کشور ما در اوایل دوره جمهوری و بعد از آن ادامه یافت. ملموس‌ترین نمونه‌های این جنبش‌ها را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

 • 1922-1938: 384 هزار نفر از یونان آمدند.
 • 1923-1945: 800 هزار نفر از بالکان آمدند.
 • 1933-1945: 800 نفر از آلمان آمدند،
 • 1988: 51.542 نفر از عراق آمدند.
 • 1989: 345 هزار نفر از بلغارستان آمدند.
 • 1991: 467.489 نفر پس از جنگ خلیج اول از عراق آمدند.
 • 1992-1998: 20 هزار نفر از بوسنی آمدند.
 • 1999: 17746 نفر از کوزوو در پی این حوادث آمدند.
 • 2001: 10500 نفر از مقدونیه آمدند.
 • بین آوریل 2011 و ژانویه 2020، به دلیل ناآرامی های داخلی در سوریه، تقریباً 3.6 میلیون نفر به ترکیه آمده اند.

 به طور خلاصه، ترکیه از سال 1922 پذیرای بیش از 2.5 میلیون نفر بوده است که شامل خارجی هایی نمی شود که برای تحصیل یا کار می آیند. با در نظر گرفتن تعداد اتباع خارجی که برای مقاصد تحصیل، کار و سایر مقاصد به ترکیه آمده اند، در مجموع 2.442.159 خارجی در مدت 13 سال اجازه اقامت دریافت کرده اند.

History of Migration in/to Turkey

Turkey acts as a bridge between some Middle East and Asian countries at east and west, where conflicts and unsustainability prevail, and the European Counties with high welfare and human rights standards at west. Turkey constitutes a transit passage for the emigrants and immigrants who seek travelling to European Union (EU) countries for some reasons such as conflicts in Middle East, especially in neighboring countries, political and economic instabilities,  mountainous and difficult-to-control east borders, geographical structure of Aegean and Mediterranean Cost eligible for illegal and unauthorized transit. Turkey has become an attractive country for regular and irregular migration, particularly due to its recently-increasing economic and regional power. Noting these factors, migration deeply affects the economic, socio-cultural and demographic structure of Turkey, as well as its public order and security.

Because of its geographical and strategic position, Turkey has been the final stop of migration movements in a broad sense, including mass asylum movements and hosted millions of migrants. Historical migration movements to Turkey is chronologically  summarised below:

 

2.1. Pre-Republic Period

 

The researchers believe that, in Ottoman Empire, those coming to the country were welcomed regardless of their religion and race. Main examples for the mass and individual asylum movements in the mentioned era are as follows:

– In 1492, Thousands of Jewish people brought to the territories of Ottoman Empire by boat from Spain  ,

– After  Thököly Rebellion in1672,  İbrahim Müteferrika, pioneer in printing and  Cont Ödön Seçenyi (Seçenyi Paşa), pioneer in fire fighting, found asylum in Ottoman Empire, and in 1699 King of Hungary Thököly Imre and his wife found asylum in Ottoman Empire,

– In 1709,  King of Sweden Charles found asylum in Ottoman Empire together with almost 2 thousand people,

– After Passarowitz Treaty of 1718King of Hungary II. Rakoczy Ferenc found asylum in Ottoman Empire,

– Prince Adam Czartorski, one of the Poland Revolution of 1830, found asylum in Ottoman Empire in 1841,

– Prince Lajos Kossuth and almost 3 thousand people loosing 1848 Hungary Freedom war came to the territories of Ottoman Empire in 1849,

– Despite of the different statistical data, almost 1.500.000 Caucasian People escaping from Russian Army were admitted to Ottoman Empire territory in 1856-1864 and settled in Balkans and various placed in the Anatolia.

– After Bolshevik Revolution in 1917,  Vrangel requested protection from the Ottoman Empire with almost 135 thousand people.

 

2.2. Republic Period

 

Mass migration flows to Turkey continued in the early republican period and later. The most visible examples for these movements can be mentioned as follows:

· 1922-1938: 384 thousand people came from Greece,

· 1923-1945: 800 thousand people came from Balkans,

· 1933-1945: 800 people came from Germany,

· 1988: 51.542 people came from Iraq,

· 1989: 345 thousand people came from Bulgaria,

· 1991:  467.489 people came from Iraq following the Gulf  War I,

· 1992-1998: 20 thousand people came from Bosnia,

· 1999: 17.746 people came from Kosovo in the aftermath of the incidents,

· 2001: 10.500 people came from Macedonia,

· Between April 2011 and January 2020, due to internal disturbances in Syria approximately 3.6 million people have come to Turkey.

Summarily, Turkey has welcomed more than 2.5 million people since 1922, which does not include the foreigners coming for education or work. Considering the number of foreigners coming to Turkey for the purposes such as studying, working and other purposes, totally 2.442.159 foreigners were granted with residence permit in 13 years.

 در مورد اجازه اقامت در ترکیه

 • استفاده از عکس‌های بیومتریک (در استانداردهای ایکائو) در مدارک اجازه اقامت الزامی است و برای جلوگیری از هرگونه مشکل در فرآیند درخواست در سیستم اقامت الکترونیکی و در معاملات در ادارات مدیریت مهاجرت استانی ما، پرداخت هزینه مهم است. توجه به انطباق عکس با استاندارد مذکور و در صورت نیاز نسخه دیجیتالی عکس ها را طی مراحل درخواست به اشخاص ذیربط تحویل دهند.
 • لطفا برای اطلاعات دقیق روی لینک زیر کلیک کنید:
 • https://en.goc.gov.tr/about-the-usage-of-photographs-in-residence-permit-application
 • ورود به ترکیه
 • ورود و خروج از ترکیه باید از طریق دروازه های مرزی با داشتن گذرنامه یا سند مسافرتی معتبر باشد.
 • بررسی اسناد-
  دارالترجمه رسمی  استانبولی در مشهد
 • 1- اتباع خارجی در هنگام ورود و خروج از ترکیه پاسپورت یا مدارک سفر یا مدارک خود را به مقامات رسمی تحویل دهند. 2- بررسی اسناد در خصوص گذرگاه های مرزی نیز می تواند بر روی وسایل نقلیه در مسیر تردد انجام شود. 3- اتباع خارجی که از مناطق ترانزیتی در فرودگاه ها استفاده می کنند ممکن است توسط مراجع ذیصلاح مورد بررسی [اسناد] قرار گیرند. 4- در هنگام ورود به ترکیه بررسی هایی انجام می شود تا مشخص شود که آیا خارجی مشمول ماده 7 می باشد یا خیر. حداکثر چهار ساعت برگزار می شود. در این مدت فرد خارجی می تواند در هر زمان به کشور خود بازگردد یا منتظر تکمیل مراحل مربوط به پذیرش در کشور بدون محدود شدن به مدت چهار ساعت باشد.
 • خارجی هایی که از ورود به ترکیه امتناع می کنند
 • 1- فاقد گذرنامه، سند مسافرت، روادید یا مجوز اقامت یا کار باشند و یا مدارک یا مجوزهای مزبور از طریق فریبکاری اخذ شده باشد یا مدارک یا مجوزها جعلی باشد.
 • 2- گذرنامه یا سند مسافرتی وی شصت روز قبل از تاریخ انقضای روادید، معافیت ویزا یا اجازه اقامت منقضی شود.
 • 3- بدون لطمه به بند دو ماده 15 قانون 6458، حتی در صورت معافیت از صدور روادید، روادید برای اتباع خارجی زیر صادر نمی شود که:
 • الف) گذرنامه یا سند مسافرتی حداقل شصت روز پس از تاریخ انقضای ویزای درخواستی معتبر نیست
 • ب) ورود به ترکیه ممنوع است
 • ج) به دلایل نظم عمومی یا امنیت عمومی نامطلوب تلقی شوند
 • د) شناسایی شده اند که دارای یک بیماری هستند که موجب درمان بهداشت عمومی می شود
 • ه) مظنون یا محکوم به جنایت(هایی) هستند که مشمول استرداد طبق توافقاتی هستند که جمهوری ترکیه یکی از آنها است.
 • و) در مدت اقامت تحت پوشش بیمه درمانی معتبر نباشند
 • ز) دلیلی مبنی بر هدف ورود، عبور از ترکیه یا اقامت در ترکیه ارائه نکنند
 • ح) منابع کافی و پایدار برای مدت اقامت خود را نداشته باشند
 • ط) از پرداخت مطالبات ناشی از اضافه شدن مدت روادید یا مجوز اقامت قبلی یا طبق قانون نحوه وصول مطالبات عمومی شماره 6183 مورخ 21/07/1953 اجرا و وصول شود خودداری کند. ، بدهی ها و جریمه های اعمال شده بر اساس قانون مجازات ترکیه شماره 5237 مورخ 26/09/2004
 • اجرای در مورد ادعاهای حمایت بین المللی
 • شرایط مقرر در ورود و خروج از ترکیه، بررسی مدارک و اتباع خارجی که از ورود به ترکیه امتناع می‌کنند، برای جلوگیری از ادعای حمایت بین‌المللی تعبیر و اجرا نمی‌شوند.
 • ممنوعیت ورود به ترکیه
 • 1- اداره کل در صورت لزوم و پس از مشورت با ادارات و نهادهای دولتی ذیربط، می تواند ممنوعیت ورود خارجیانی را که ورود آنها به ترکیه به دلایل نظم عمومی، امنیت عمومی یا بهداشت عمومی قابل اعتراض است، وضع کند.
 • 2- اداره کل یا استانداری ها برای خارجیانی که از ترکیه اخراج می شوند ممنوعیت ورود وضع خواهند کرد.
 • 3- ممنوعیت ورود به ترکیه بیش از پنج سال نخواهد بود. اما در مواردی که نظم عمومی یا تهدیدی جدی برای امنیت عمومی وجود داشته باشد، این مدت حداکثر تا ده سال دیگر توسط اداره کل قابل تمدید است.
 • 4- ممنوعیت ورود به ترکیه برای اتباع خارجی که اعتبار ویزا یا اجازه اقامت آنها به پایان رسیده است و قبل از مشخص شدن وضعیت آنها توسط مقامات ذیصلاحی که تصمیم اخراج آنها اتخاذ شده است، برای خروج از ترکیه به استان ها مراجعه کرده اند، بیش از یک سال نخواهد بود. .
 • 5- در بین افرادی که به موجب ماده 56 قانون 6458 دعوت به خروج از ترکیه شده اند، ممنوعیت ورود برای افرادی که در مدت تعیین شده از کشور خارج می شوند اعمال نمی شود.
 • 6- اداره کل می تواند ممنوعیت ورود را لغو کند یا اجازه دهد که خارجی برای مدت معینی وارد ترکیه شود، بدون اینکه به ممنوعیت ورود لطمه ای وارد شود.
 • 7- به دلایل نظم عمومی یا امنیت عمومی، اداره کل ممکن است شرایط ترخیص قبلی را برای پذیرش برخی از اتباع خارجی به ترکیه معرفی کند.
دارالترجمه رسمی  استانبولی در مشهد

Entry into and exit from Turkey shall be through the border gates with a valid passport or travel document.

Document checks

1- Foreigners should submit their passport or, travel document or documents to the officials at the time of entry into and exit from Turkey. 2- Document checks regarding border crossings can also be carried out on vehicles while they are on route. 3- Foreigners using transit areas at airports may be subject to [document] checks by the competent authorities. 4- At the time of entry into Turkey, checks shall be carried out to determine whether or not the foreigner falls within the scope of Article 7. 5- In the implementation of this article, persons regarding whom a comprehensive check is required may only be held for a maximum of four hours. During this period, the foreigner can return to his country at any time or wait for the completion of the procedures related to admission to the country without being limited to a four-hour period.

Foreigners who shall be refused to enter into Turkey

1- who do not hold a passport, a travel document, a visa or, a residence or a work permit or, such documents or permits has been obtained deceptively or, such documents or permits are false;

2- whose passport or travel document expires sixty days prior to the expiry date of the visa, visa exemption or the residence permit;

3- without prejudice to paragraph two of Article 15 of the Law No 6458, even if they are exempted from a visa, the visa shall not be issued to following foreigners whose/who:

     a) passport or travel document is not valid at least sixty days beyond the expiry date of the visa requested

     b) are banned from entering Turkey

     c) are considered undesirable for reasons of public order or public security

     d) are identified to have a disease posing public health treat

   e) are suspects of or, are convicted of, a crime(s) that are subject to extradition pursuant to agreements to which the Republic of Turkey is a party to

     f) are not covered with a valid medical insurance for the duration of their stay

     g) fail to supply proof of the reason for their purpose of entry into, transit from or stay in Turkey

     h) do not possess sufficient and sustainable resources for the duration of their stay

     ı) would refuse to pay receivables, originating from overstaying the duration of visa or a previous residence permit duration or, that should be enforced and collected pursuant to the Law on the Procedure of Collection of Public Receivables No 6183 of 21/07/1953 or, debts and fines enforced pursuant to the Turkish Penal Code No 5237 of 26/09/2004.

Implementation regarding international protection claims

The conditions stipulated in entry into and exit from Turkey, document checks and foreigners who shall be refused to enter into Turkey shall not be construed and implemented to prevent the international protection claim.

Entry ban to Turkey

1- The Directorate General, when necessary and upon consultation with the relevant government departments and institutions, may impose an entry ban against foreigners whose entry into Turkey is objectionable for public order, public security or public health reasons.

2- The Directorate General or governorates shall impose an entry ban for foreigners who are deported from Turkey.

3- The entry ban to Turkey shall not exceed five years. However, in cases where there is a serious public order or public security threat, this period may be extended for a maximum of an additional ten years by the Directorate General.

4- The entry ban to Turkey for foreigners whose visa or residence permit has expired and who has applied to the governorates to exit from Turkey before their situation is established by the competent authorities upon which a removal decision has been taken, shall not exceed one year.

5- Among those who have been invited to leave Turkey pursuant to Article 56 of the Law No 6458, an entry ban might not be imposed for those who leave the country within the specified period of time.

6- The Directorate General may revoke an entry ban or, allow the foreigner to enter into Turkey for a given period of time, without prejudice to the entry ban.

7- For reasons of public order or public security, the Directorate General may introduce advance clearance conditions for the admission of certain foreigners’ to Turkey.

اطلاعات کلی راجع به اخذ اقامت ترکیه-

دارالترجمه رسمی  استانبولی در مشهد

تهیه شده توسط دارالترجمه رسمی استانبولی در مشهد (دارالترجمه رسمی استانبولی در تبریز با اخذ تاییدات دادگستری، خارجه و کنسولگری)

موازی سازی در عمل حقوق بین الملل و قواعد حقوق ملی، جایگاهی در ایجاد نظام احترام به کرامت انسانی و جلوگیری از نقض حقوق بشر دارد. در این محدوده، اتباع خارجی در کشور ترکیه دارای حقوق و تکالیف متنوعی هستند. مجوزهای اقامت مبنای قانونی اقامت اتباع خارجی در کشور ترکیه  را در چارچوب این حقوق و تعهدات و قوانین تشکیل می دهد.

طبق قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی به شماره 6458، برای مجوزی که به منظور و برای اقامت در ترکیه صادر می شود، یک سند اجازه اقامت وجود دارد. این سند که توسط مقامات آماده و تقدیم می شود، حق اقامت در یک مکان خاص در ترکیه را برای مدت معینی فراهم می کند. اجازه اقامت که از نظر تأمین و حفظ نظم عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است، با درخواست شخص خارجی و با ارائه مدارک لازم با احراز شرایط مربوطه صادر می شود.

اجازه اقامت مجوزی است که برای خارجیانی که قصد اقامت در ترکیه را دارند صادر می شود. برای اتباع خارجی که می خواهند بیش از زمان مجاز ویزا، معافیت ویزا یا نود روز در کشور ترکیه بمانند، لازم است که از طریق سامانه اقامت الکترونیکی برای تعیین انواع اجازه اقامتی که معتقدند شرایط آن را برآورده می کنند، درخواست دهند. اتباع خارجی که درخواست های خود را تکمیل کرده و ارائه نموده اند باید در روز تعیین شده توسط سیستم در ادارات مدیریت مهاجرت استانی/منطقه ای در استانی که می خواهند در آن زندگی کنند حضور داشته باشند. افراد خارجی که بدون عذر موجه در روز تعیین وضعیت در ادارات مدیریت مهاجرت استان/منطقه حضور نداشته باشند، تصمیم بر آن میشود شود که به واقع به هیچ وجه درخواست نکرده اند. در تعیین دلیل معتبر، مدیریت مهاجرت و اقامت در ترکیه ممکن است اطلاعات و مدارکی را بخواهد که قبلا ارائه نشده است. به عنوان یک قاعده، درخواست تمدید مجوز اقامت بر اساس همان اصول انجام می شود.

دارالترجمه رسمی  استانبولی در مشهد

مرکز ارتباطات خارجی ها (YİMER):

اتباع خارجی و ایرانی ها می توانند اطلاعات دقیق در مورد مجوز اقامت را از مرکز ارتباطات خارجیان (YİMER) بصورت 24 ساعته از طریق تماس داخلی 157 یا تماس های خارج از ترکیه با شماره 00903121571122دریافت کنند.

اداره گوچ
جنبش‌های مهاجرتی که امروزه صلاحیت بین‌المللی پیدا کرده است، نه تنها در کشورهای پذیرنده مهاجرت، بلکه در تمامی مناطق جغرافیایی با ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در راس برنامه‌ها قرار گرفته است. از این رو، جنبش های انسانی مذکور با تأثیرات جدی بر جوامع، تعیین کننده اصلی امور و سیاست بین الملل شده است. ترکیه که در مسیرهای ترانزیتی قابل توجهی قرار دارد، یکی از کشورهایی است که به کانون جابجایی های جمعیتی فوق تبدیل شده است. بارزترین مثال برای آن افزایش چشمگیر تعداد اتباع خارجی است که به دلایل مختلف وارد کشور ما می شوند. تعداد اتباع خارجی که وارد ترکیه می شوند و از ترکیه خارج می شوند تقریباً 40 میلیون نفر است در حالی که تعداد خارجیان مقیم ترکیه بیش از 5 میلیون نفر است.

برای خارجی ها، ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود یک پل طبیعی است که شرق و غرب را به هم متصل می کند. مهمترین دلیل این وضعیت به دلیل اهمیت ژئوپلیتیک ترکیه است. با توجه به مسیرهای مهاجرت، ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود پل طبیعی اتصال شرق و غرب برای خارجی ها است. دلیل دیگر این امر افزایش قدرت اقتصادی و ثبات سیاسی ترکیه است.

موقعیت ترکیه به عنوان یک «کشور ترانزیت» در زمینه جابجایی مهاجرت در سال‌های اخیر دستخوش تغییراتی شده است، بنابراین کشور ما نیز به «کشور هدف» تبدیل شده است.

دارالترجمه رسمی  استانبولی در مشهد

در این زمینه، مانند نمونه های موجود در جهان، ساختار نهادی شایسته ای که راهبردها و سیاست های جاری را نسبت به حوزه مسئولیت بهبود و اجرا می کند. که با محوریت حقوق بشر، مجهز به کادر مجرب و زیرساخت قوی در زمینه مدیریت موثر مسائل در حوزه مهاجرت مورد نیاز بود. از این رو ترکیه مقررات جدیدی را با هدف تعیین و اجرای سیاست های کارآمدتر در زمینه مهاجرت به اجرا گذاشته است. مهمترین این مقررات قانون شماره 6458 در مورد اتباع خارجی و حمایت بین المللی است که در روزنامه رسمی مورخ 1392/11/04 و به شماره 28615 منتشر شده است.

قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی با استناد به یک مدیریت موثر پناهندگی و مهاجرت بر مبنای حقوقی قوی، به تضمینی برای حقوق مهاجران و متقاضیان حمایت بین المللی تبدیل شده است. با این قانون، چارچوب حقوقی حقوق مهاجران و پناهندگان با استانداردهای بین المللی مطابقت یافته است. با این قانون همچنین ریاست مدیریت مهاجرت در 81 ولایت، 148 ولسوالی و خارج از کشور سازماندهی شده است.

ریاست جمهوری با هدف اجرای سیاست ها و راهبردهای حوزه مهاجرت، تسهیل هماهنگی بین نهادها و سازمان ها در این زمینه ها، انجام فعالیت ها و اقدامات در زمینه ورود و اقامت اتباع خارجی به ترکیه، خروج و خروج آنها از ترکیه، فعالیت های خود را ادامه خواهد داد. اخراج از ترکیه، حمایت بین المللی، حفاظت موقت و حمایت از قربانیان قاچاق انسان.

دارالترجمه رسمی  استانبولی در مشهد

اداره مهاجرت

هیأت سیاست مهاجرت که به موجب ماده 105 قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی شماره 6458 مورخ 1392/04/04 به ریاست وزیر کشور تأسیس شد. پنج جلسه در 15 فوریه، 26 آوریل، 16 نوامبر، 28 دسامبر 2017 و 20 فوریه 2018 برگزار کرد.

با انتقال به نظام حکومتی ریاست جمهوری، هیئت سیاست مهاجرت با فرمان شماره 2010 لغو شد. 703 با فرمان شماره 17 ریاست جمهوری که در روزنامه رسمی مورخ 13 سپتامبر 2018 منتشر شد، تحت عنوان “هیئت مهاجرت” تجدید ساختار شد.

هیئت مهاجرت به بند (ح) بند 1 الحاق شد. بند ماده 522 فرمان شماره 1. 1. ماده مربوطه «هیئت مهاجرت مسئول تعیین راهبردهای مهاجرت ترکیه در ارتباط با خارجیان و پیگیری هماهنگی و اجراست. و به ریاست وزیر کشور و متشکل از نمایندگان وزارتخانه ها، مؤسسات و مؤسساتی که توسط وزارت کشور تعیین می شود، تشکیل می شود. هیأت با دعوت وزیر کشور تشکیل جلسه می دهد.» نافذ و واجب است.

هیئت مهاجرت اولین جلسه خود را با ساختار جدید خود در 21 نوامبر 2018 به ریاست وزیر کشور برگزار کرد. هیئت مهاجرت جلسات خود را با ساختار جدید خود در 21 نوامبر 2018، 24 ژانویه 2019، 12 جولای 2019، 19 سپتامبر 2019، 18 دسامبر 2020 و در نهایت در 15 سپتامبر 2021 برگزار کرد.

به ریاست وزیر کشور.

دارالترجمه رسمی  استانبولی در مشهد

هیأت مدیره در راستای وظایفی که در درجه اول به خود محول شده بود، تصمیماتی اتخاذ کرد:

آغاز مقدمات برای ایجاد سند استراتژی مهاجرت،

تصویب «سند استراتژی هماهنگی ترکیه» و «برنامه اقدام ملی»

ایجاد مقدمات برای موضوعاتی که در حیطه وظایف خود در خصوص جواز اقامت در هیأت های مختلف است.

همچنین برنامه اقدام مهاجرت که وضعیت کنونی حوزه مهاجرت را به تفصیل بیان می کند به اعضای هیئت مدیره ارائه شد.

ترجمه رسمی استانبولی در مشهد

(دارالترجمه استانبولی در مشهد- دارالترجمه رسمی استانبولی در مشهد- مترجم استانبولی در مشهد)

هر کشوری برای آگاهی و سهولت در روند مهاجرت به کشور خود، پاسخ به سوالات مهاجران، معرفی دستاوردها و جذب آنان به کشور، یک سایت راه اندازی میکند تا بتواند تا مقدار قابل توجهی، مهاجران را از سردرگمی نجات دهد. در این مقاله به معرفی سایت رسمی اداره مهاجرت ترکیه میردازیم.

سایت رسمی اداره مهاجرت ترکیه چیست؟

سایت رسمی اداره مهاجرت ترکیه، امور مهاجرت به کشور ترکیه را کنترل می کند.

سازمان اداره مهاجرت ترکیه به گوچ ادارسی معروف است. دارای یک وب ‌سایت با نشانی https://www.goc.gov.tr است که به سوالات مهاجران و دغدغه‌های فکری آنها به زبان های ترکی، فارسی، انگلیسی، عربی و آلمانی پاسخ میدهد و اطلاعات لازم درباره‌ی مهاجرت به ترکیه را در وب ‌سایت خود در اختیار متقاضیان قرار می دهد.

هدف سایت رسمی اداره مهاجرت ترکیه، ایجاد سهولت و درک اطلاعات و خدمات دولت ترکیه برای ترک ها و افرادی است که قصد مهاجرت به ترکیه را دارند.

در این سایت درباره‌ی ویزا، اقامت و حمایت‌ های دولت از مهاجران، قوانین و جدیدترین اطلاعیه ها صحبت شده است. همچنین شما در این سایت میتوانید کارت اقامت خود را پیگیری کنید و درخواست ویزا الکترونیکی کنید.

دارالترجمه رسمی  استانبولی در مشهد

انواع راه های اخذ اقامت ترکیه

در ادامه به معرفی چند بخش سایت میپردازیم.

BAŞKANLIĞIMIZ  یا مدیریت کل

مدیریت کل اداره مهاجرت براساس قانون اتباع خارجی و حمایت بین الملل به شماره ۶۴۵۸  مورخ    ۰۴/۰۴/۲۰۱۳ تاسیس شده است و در روزنامه رسمی به شماره ۲۸۶۱۵ منتشر شده است. پس از مدتی این حکم لغو و سپس با اصلاحاتی، مجددا لازم الاجرا شد. مدیریت کل اداره مهاجرت ترکیه، به وزارت کشور وابسته است و برای انجام اموری مثل اجرای سیاست های اداره مهاجرت و راهبرد های آن در حیطه‌ی مهاجرت، ایجاد هماهنگی بین نهاد ها و سازمان های ذی ربط، حمایت های بین المللی، حمایت موقت از افرادی که مهاجرت کرده اند، ورود و اقامت اتباع غیربومی به ترکیه، خروج و اخراج اتباع غیربومی از ترکیه و حمایت از آسیب دیدگان قاچاق انسان پایه‌ گذاری شده است.

اداره مهاجرت ترکیه

انواع کیملیک (کارت اقامت ترکیه) ترکیه

وظایف مدیریت کل

 • در زمینه یمهاجرت، انجام مطالعات در ارتباط با توسعه‌ی قوانین و ظرفیت اداری و نظارت و هماهنگی اجرای سیاست ها واستراتژی های تعیین شده توسط ریاست جمهوری
 • اجرای اقدامات مربوط بهمهاجرت
 • انجام وظایفی که در قانون اسکان برای وزارت تعیین شده است
 • اجرای اقدامات مربوط به حمایت از قربانیان قاچاق انسان
 • شناسایی افراد بدون تابعیت ساکن در ترکیه و اجرای اقدامات مربوط با این افراد
 • اجرای اقدامات مربوط به فرایند انطباق و هماهنگ سازی
 • اجرای اقدامات مربوط به حمایت موقت
 • اجرای قانون و ایجاد هماهنگی بین بخش های امنیتی و نهادها و سازمان های دولتی مربوطه به منظور مبارزه بامهاجرت های غیرقانونی و توسعه تدابیر و پیگیری اجرای تدابیر اخذ شده

گرفتن شهروندی یا پاسپورت ترکیه چه راه هایی دارد؟

مدیران اداره مهاجرت ترکیه

Dr. Savaş ÜNLÜ، مدیرکل اداره مهاجرت ترکیه است.

Dr. Savaş ÜNLÜ، مدیرکل اداره مهاجرت ترکیه

Ramazan SEÇİLMİŞ، Mehmet Sinan YILDIZ و Dr. Gökçe OK معاونین مدیرکل میباشند که هر یک وظیفه‌ای مشخص در این سازمان دارند.

خدمات اتباع خارجی

MUHAMMET SELAMİ YAZICI ریاست این بخش را بر عهده دارد. وظیفه‌ی وی رسیدگی به امور مهاجرین قانونی است.

اداره سیاست های مهاجرتی

MEHMET PARLAK ریاست این بخش را بر عهده دارد. وظیفه‌ی وی نظارت بر فعالیت های مرتبط با مهاجرت، ارزیابی و تایید پیشنهادهای ارائه شده مطابق با استانداردهای بین المللی است.

اداره حمایت بین‌المللی

HARUN BAŞIBÜYÜK رئیس این بخش از اداره مهاجرت ترکیه است وی به بررسی اطلاعات کشور مبداء مهاجر و حمایت موقت از وی میپردازد.

اداره روابط خارجه

GÜLBAHAR ARSLAN ELNASHARTY به تداوم روابط ترکیه با اتحادیه اروپا مشغول است همچنین ارتباط با مسئولین دیپلماتیک فعال در زمینه مهاجرت در ترکیه را برقرار میسازد.

اداره خدمات پشتیبانی

Abdülaziz AYDIN، موظف به تاسیس مراکز و یا خانه هایی برای اسکان قربانیان قاچاق انسان و فراهم آوردن امکانات اولیه و خدمات به آنها است. همچنین وی باید در شرایط اضطراری و بلایای طبیعی به قربانیان یاری رساند.

اداره حفاظت از قربانیان قاچاق انسان

OSMAN KORAMAZ به بررسی مهاجرت های غیرقانونی و مبارزه با قاچاق انسان میپردازد.

مهاجرت قانونی  طبق اداره مهاجرت ترکیه

ویزای ترکیه

ویزای داشجویی و مهمترین سوالات آن

 • افراد غیر ترک و خارجی که قصد دارند تا سه ماه در ترکیه بمانند، از کشور مبداء که شهروند آن محسوب میشوند و یا کارتاقامت آن کشور را دارند، می توانند از سفارتخانه ها ، با هدف سفر، ویزا دریافت نمایند. مدت اقامت در ترکیه از طریق ویزای توریستی نمی تواند بیش از ۳ ماه در هر ۶ ماه باشد.
 • داشتن ویزا، به معنای داشتن حق مسلم برای ورود به ترکیه نمی باشد.
 • دیپلمات های کشورهای خارجی که قصد ورود به ترکیه را دارند، ویزا برای آنها به صورت ویژه توسط سفیران جمهوری ترکیه صادر می گردد. گرچه این ویزا ها، روند صدور ویزاهای عمومی را طی میکنند، اما در صدور آنها فوریت به خرج داده میشود. صدور این ویزاها، هزینه‌ای در بر نمیگیرد.
 • هر کشوری برای منافع خود و گسترش روابط با دیگر کشورها، اقدام به صدور ویزا برای اتباع خارجی میکند که به کشورشان منفعتی برساند. این ویزاها، همچون ویزای دیپلماتی، مستقیما به وزارت کشور ارجاع داده میشود و از سوی سفیران جمهوری ترکیه صادر میشود. صدور این ویزاها، هزینه‌ای در بر نمیگیرد.

معافیت ویزا

اتباع خارجی زیر معاف از دریافت ویزا هستند:

 • شهروندان کشورهایی که با قراردادهایی که جمهوری ترکیه طرف آن می باشد و یا با تصمیم هیئت وزیران از ویزا معاف گردیده اند مانند ایران.
 • افرادی که در تاریخ ورود به ترکیه دارای اجازهاقامت و یا اجازه کار معتبر می باشند
 • افرادی که فورس ماژور مجبور به استفاده از بنادر دریایی و هوایی ترکیه گردیده و قصد دارد تا به آن شهر بندری وارد گردد.
 • افرادی که به بنادر دریایی آمده‌اند، به شرط آنکه بیش از هفتاد و دو ساعت در بنادر نباشند.

 

معرفی دارالترجمه‌ برای زبان‌هایی که در مشهد وجود ندارد

اگر پس از بررسی لیست بالا به این نتیجه رسیده‌اید که برای ترجمه به زبان مورد نظر شما در شهر مشهد دارالترجمه فعالی وجود ندارد، در اینجا برخی از دارالترجمه‌های رسمی شهر تهران را برای زبان‌های ایتالیایی، ترکی استانبولی، ترکی آذری و … به شما معرفی می‌نماییم که امکان دریافت مدارک از طریق پست و یا دیگر سیستم‌های ارسال را دارا بوده و  امکان انجام ترجمه فوری و اخذ تاییدات دادگستری، امور خارجه و حتی سفارت‌خانه‌ها را نیز ممکن می‌کنند.

دارالترجمه رسمی تبریز

04133352170    —  04133364268    —  04133348001

موبایل و واتساپ: 09143321675

09143321864

آدرس: تبریز- آبرسان-  نبش کوچه مهرگان سوم- برج سفید- طبقه 5- واحد دی

کدپستی: 5165691917