دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی در اصفهان

دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی در اصفهان- تبریز

با توجه به اینکه دارالترجمه رسمی استانبولی در اصفهان وجود ندارد، ما در تبریز با تخصص کامل ترجمه رسمی استانبولی با تاییدات دادگستری، وزارت امور خارجه و کنسولگری ترکیه را انجام می دهیم.

دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی در تبریز

تاییدات دادگستری، وزارت امور خارجه و کنسولگری ترکیه در تبریز

04133352170    —  04133364268    —  04133348001

موبایل و واتساپ: 09143321675

09143321864

آدرس: تبریز- آبرسان-  نبش کوچه مهرگان سوم- برج سفید- طبقه 5- واحد دی

کدپستی: 5165691917

دارالترجمه رسمی  استانبولی در اصفهان

ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی با اخذ تاییدات دادگستری، وزارت امور خارجه و کنسولگری تبریز

دارای تمام مهرها برای ارائه به مقامات اداره مهاجرت ترکیه و خدمات اداره مهاجرت (گوچ ادارسی)

هزینه ترجمه ترکی استانبولی: تعرفه رسمی دولتی برای ترجمه رسمی- ترجمه رسمی ترکی استانبولی 

دریافت مدارک و ارسال مدارک به همراه ترجمه های رسمی استانبولی از طریق پست

دارالترجمه رسمی  استانبولی در اصفهان- تبریز

دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی در تبریز

04133352170    —  04133364268    —  04133348001

موبایل و واتساپ: 09143321675

09143321864

آدرس: تبریز- آبرسان-  نبش کوچه مهرگان سوم- برج سفید- طبقه 5- واحد دی

کدپستی: 5165691917

 

دارالترجمه رسمی استانبولی در اصفهان
دارالترجمه رسمی استانبولی در اصفهان 09143321675

دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی در اصفهان: بر اساس ماده 162 فرمان شماره 4 ریاست جمهوری در مورد تشکیلات مؤسسات و سازمانهای وابسته، مرتبط و وابسته به وزارت و سایر مؤسسات و سازمانها؛ ریاست مدیریت مهاجرت مجاز است یک سازمان استانی را در چارچوب مقررات مربوطه ایجاد کند.

در همین راستا آئین نامه سازمان استان ها در روزنامه رسمی شماره 28821 منتشر شد و در هر استان ایجاد خواهد شد.

A

B

Ç

D

E

G

H

I

İ

K

M

N

O

R

S

Ş

T

U

V

Y

Z

 • Zonguldak
 • در مورد اجازه اقامت
 • استفاده از عکس‌های بیومتریک (در استانداردهای ایکائو) در مدارک اجازه اقامت الزامی است و برای جلوگیری از هرگونه مشکل در فرآیند درخواست در سیستم اقامت الکترونیکی و در معاملات در ادارات مدیریت مهاجرت استانی ما، پرداخت هزینه مهم است. توجه به انطباق عکس با استاندارد مذکور و در صورت نیاز نسخه دیجیتالی عکس ها را طی مراحل درخواست به اشخاص ذیربط تحویل دهند.
 • لطفا برای اطلاعات دقیق روی لینک زیر کلیک کنید:
 • https://en.goc.gov.tr/about-the-usage-of-photographs-in-residence-permit-application
 • ورود به ترکیه
 • ورود و خروج از ترکیه باید از طریق دروازه های مرزی با داشتن گذرنامه یا سند مسافرتی معتبر باشد.
 • بررسی اسناد
 • 1- اتباع خارجی در هنگام ورود و خروج از ترکیه پاسپورت یا مدارک سفر یا مدارک خود را به مقامات رسمی تحویل دهند. 2- بررسی اسناد در خصوص گذرگاه های مرزی نیز می تواند بر روی وسایل نقلیه در مسیر تردد انجام شود. 3- اتباع خارجی که از مناطق ترانزیتی در فرودگاه ها استفاده می کنند ممکن است توسط مراجع ذیصلاح مورد بررسی [اسناد] قرار گیرند. 4- در هنگام ورود به ترکیه بررسی هایی انجام می شود تا مشخص شود که آیا خارجی مشمول ماده 7 می باشد یا خیر. حداکثر چهار ساعت برگزار می شود. در این مدت فرد خارجی می تواند در هر زمان به کشور خود بازگردد یا منتظر تکمیل مراحل مربوط به پذیرش در کشور بدون محدود شدن به مدت چهار ساعت باشد.
 • خارجی هایی که از ورود به ترکیه امتناع می کنند
 • 1- فاقد گذرنامه، سند مسافرت، روادید یا مجوز اقامت یا کار باشند و یا مدارک یا مجوزهای مزبور از طریق فریبکاری اخذ شده باشد یا مدارک یا مجوزها جعلی باشد.
 • 2- گذرنامه یا سند مسافرتی وی شصت روز قبل از تاریخ انقضای روادید، معافیت ویزا یا اجازه اقامت منقضی شود.
 • 3- بدون لطمه به بند دو ماده 15 قانون 6458، حتی در صورت معافیت از صدور روادید، روادید برای اتباع خارجی زیر صادر نمی شود که:
 • الف) گذرنامه یا سند مسافرتی حداقل شصت روز پس از تاریخ انقضای ویزای درخواستی معتبر نیست
 • ب) ورود به ترکیه ممنوع است
 • ج) به دلایل نظم عمومی یا امنیت عمومی نامطلوب تلقی شوند
 • د) شناسایی شده اند که دارای یک بیماری هستند که موجب درمان بهداشت عمومی می شود
 • ه) مظنون یا محکوم به جنایت(هایی) هستند که مشمول استرداد طبق توافقاتی هستند که جمهوری ترکیه یکی از آنها است.
 • و) در مدت اقامت تحت پوشش بیمه درمانی معتبر نباشند
 • ز) دلیلی مبنی بر هدف ورود، عبور از ترکیه یا اقامت در ترکیه ارائه نکنند
 • ح) منابع کافی و پایدار برای مدت اقامت خود را نداشته باشند
 • ط) از پرداخت مطالبات ناشی از اضافه شدن مدت روادید یا مجوز اقامت قبلی یا طبق قانون نحوه وصول مطالبات عمومی شماره 6183 مورخ 21/07/1953 اجرا و وصول شود خودداری کند. ، بدهی ها و جریمه های اعمال شده بر اساس قانون مجازات ترکیه شماره 5237 مورخ 26/09/2004
 • اجرای در مورد ادعاهای حمایت بین المللی
 • شرایط مقرر در ورود و خروج از ترکیه، بررسی مدارک و اتباع خارجی که از ورود به ترکیه امتناع می‌کنند، برای جلوگیری از ادعای حمایت بین‌المللی تعبیر و اجرا نمی‌شوند.
 • ممنوعیت ورود به ترکیه
 • 1- اداره کل در صورت لزوم و پس از مشورت با ادارات و نهادهای دولتی ذیربط، می تواند ممنوعیت ورود خارجیانی را که ورود آنها به ترکیه به دلایل نظم عمومی، امنیت عمومی یا بهداشت عمومی قابل اعتراض است، وضع کند.
 • 2- اداره کل یا استانداری ها برای خارجیانی که از ترکیه اخراج می شوند ممنوعیت ورود وضع خواهند کرد.
 • 3- ممنوعیت ورود به ترکیه بیش از پنج سال نخواهد بود. اما در مواردی که نظم عمومی یا تهدیدی جدی برای امنیت عمومی وجود داشته باشد، این مدت حداکثر تا ده سال دیگر توسط اداره کل قابل تمدید است.
 • 4- ممنوعیت ورود به ترکیه برای اتباع خارجی که اعتبار ویزا یا اجازه اقامت آنها به پایان رسیده است و قبل از مشخص شدن وضعیت آنها توسط مقامات ذیصلاحی که تصمیم اخراج آنها اتخاذ شده است، برای خروج از ترکیه به استان ها مراجعه کرده اند، بیش از یک سال نخواهد بود. .
 • 5- در بین افرادی که به موجب ماده 56 قانون 6458 دعوت به خروج از ترکیه شده اند، ممنوعیت ورود برای افرادی که در مدت تعیین شده از کشور خارج می شوند اعمال نمی شود.
 • 6- اداره کل می تواند ممنوعیت ورود را لغو کند یا اجازه دهد که خارجی برای مدت معینی وارد ترکیه شود، بدون اینکه به ممنوعیت ورود لطمه ای وارد شود.
 • 7- به دلایل نظم عمومی یا امنیت عمومی، اداره کل ممکن است شرایط ترخیص قبلی را برای پذیرش برخی از اتباع خارجی به ترکیه معرفی کند.

دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی در اصفهان

Entry into and exit from Turkey shall be through the border gates with a valid passport or travel document.

Document checks

1- Foreigners should submit their passport or, travel document or documents to the officials at the time of entry into and exit from Turkey. 2- Document checks regarding border crossings can also be carried out on vehicles while they are on route. 3- Foreigners using transit areas at airports may be subject to [document] checks by the competent authorities. 4- At the time of entry into Turkey, checks shall be carried out to determine whether or not the foreigner falls within the scope of Article 7. 5- In the implementation of this article, persons regarding whom a comprehensive check is required may only be held for a maximum of four hours. During this period, the foreigner can return to his country at any time or wait for the completion of the procedures related to admission to the country without being limited to a four-hour period.

Foreigners who shall be refused to enter into Turkey

1- who do not hold a passport, a travel document, a visa or, a residence or a work permit or, such documents or permits has been obtained deceptively or, such documents or permits are false;
2- whose passport or travel document expires sixty days prior to the expiry date of the visa, visa exemption or the residence permit;
3- without prejudice to paragraph two of Article 15 of the Law No 6458, even if they are exempted from a visa, the visa shall not be issued to following foreigners whose/who:
     a) passport or travel document is not valid at least sixty days beyond the expiry date of the visa requested
     b) are banned from entering Turkey
     c) are considered undesirable for reasons of public order or public security
     d) are identified to have a disease posing public health treat
   e) are suspects of or, are convicted of, a crime(s) that are subject to extradition pursuant to agreements to which the Republic of Turkey is a party to
     f) are not covered with a valid medical insurance for the duration of their stay
     g) fail to supply proof of the reason for their purpose of entry into, transit from or stay in Turkey
     h) do not possess sufficient and sustainable resources for the duration of their stay
     ı) would refuse to pay receivables, originating from overstaying the duration of visa or a previous residence permit duration or, that should be enforced and collected pursuant to the Law on the Procedure of Collection of Public Receivables No 6183 of 21/07/1953 or, debts and fines enforced pursuant to the Turkish Penal Code No 5237 of 26/09/2004.

Implementation regarding international protection claims

The conditions stipulated in entry into and exit from Turkey, document checks and foreigners who shall be refused to enter into Turkey shall not be construed and implemented to prevent the international protection claim.

Entry ban to Turkey

1- The Directorate General, when necessary and upon consultation with the relevant government departments and institutions, may impose an entry ban against foreigners whose entry into Turkey is objectionable for public order, public security or public health reasons.
2- The Directorate General or governorates shall impose an entry ban for foreigners who are deported from Turkey.
3- The entry ban to Turkey shall not exceed five years. However, in cases where there is a serious public order or public security threat, this period may be extended for a maximum of an additional ten years by the Directorate General.
4- The entry ban to Turkey for foreigners whose visa or residence permit has expired and who has applied to the governorates to exit from Turkey before their situation is established by the competent authorities upon which a removal decision has been taken, shall not exceed one year.
5- Among those who have been invited to leave Turkey pursuant to Article 56 of the Law No 6458, an entry ban might not be imposed for those who leave the country within the specified period of time.
6- The Directorate General may revoke an entry ban or, allow the foreigner to enter into Turkey for a given period of time, without prejudice to the entry ban.
7- For reasons of public order or public security, the Directorate General may introduce advance clearance conditions for the admission of certain foreigners’ to Turkey.

 

اطلاعات کلی راجع به اخذ اقامت ترکیه

تهیه شده توسط دارالترجمه رسمی استانبولی در اصفهان (دارالترجمه رسمی استانبولی در تبریز با اخذ تاییدات دادگستری، خارجه و کنسولگری)

موازی سازی در عمل حقوق بین الملل و قواعد حقوق ملی، جایگاهی در ایجاد نظام احترام به کرامت انسانی و جلوگیری از نقض حقوق بشر دارد. در این محدوده، اتباع خارجی در کشور ترکیه دارای حقوق و تکالیف متنوعی هستند. مجوزهای اقامت مبنای قانونی اقامت اتباع خارجی در کشور ترکیه  را در چارچوب این حقوق و تعهدات و قوانین تشکیل می دهد.

طبق قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی به شماره 6458، برای مجوزی که به منظور و برای اقامت در ترکیه صادر می شود، یک سند اجازه اقامت وجود دارد. این سند که توسط مقامات آماده و تقدیم می شود، حق اقامت در یک مکان خاص در ترکیه را برای مدت معینی فراهم می کند. اجازه اقامت که از نظر تأمین و حفظ نظم عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است، با درخواست شخص خارجی و با ارائه مدارک لازم با احراز شرایط مربوطه صادر می شود.

اجازه اقامت مجوزی است که برای خارجیانی که قصد اقامت در ترکیه را دارند صادر می شود. برای اتباع خارجی که می خواهند بیش از زمان مجاز ویزا، معافیت ویزا یا نود روز در کشور ترکیه بمانند، لازم است که از طریق سامانه اقامت الکترونیکی برای تعیین انواع اجازه اقامتی که معتقدند شرایط آن را برآورده می کنند، درخواست دهند. اتباع خارجی که درخواست های خود را تکمیل کرده و ارائه نموده اند باید در روز تعیین شده توسط سیستم در ادارات مدیریت مهاجرت استانی/منطقه ای در استانی که می خواهند در آن زندگی کنند حضور داشته باشند. افراد خارجی که بدون عذر موجه در روز تعیین وضعیت در ادارات مدیریت مهاجرت استان/منطقه حضور نداشته باشند، تصمیم بر آن میشود شود که به واقع به هیچ وجه درخواست نکرده اند. در تعیین دلیل معتبر، مدیریت مهاجرت و اقامت در ترکیه ممکن است اطلاعات و مدارکی را بخواهد که قبلا ارائه نشده است. به عنوان یک قاعده، درخواست تمدید مجوز اقامت بر اساس همان اصول انجام می شود.

دارالترجمه رسمی  استانبولی در اصفهان

مرکز ارتباطات خارجی ها (YİMER):

اتباع خارجی و ایرانی ها می توانند اطلاعات دقیق در مورد مجوز اقامت را از مرکز ارتباطات خارجیان (YİMER) بصورت 24 ساعته از طریق تماس داخلی 157 یا تماس های خارج از ترکیه با شماره 00903121571122دریافت کنند.

اداره گوچ
جنبش‌های مهاجرتی که امروزه صلاحیت بین‌المللی پیدا کرده است، نه تنها در کشورهای پذیرنده مهاجرت، بلکه در تمامی مناطق جغرافیایی با ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در راس برنامه‌ها قرار گرفته است. از این رو، جنبش های انسانی مذکور با تأثیرات جدی بر جوامع، تعیین کننده اصلی امور و سیاست بین الملل شده است. ترکیه که در مسیرهای ترانزیتی قابل توجهی قرار دارد، یکی از کشورهایی است که به کانون جابجایی های جمعیتی فوق تبدیل شده است. بارزترین مثال برای آن افزایش چشمگیر تعداد اتباع خارجی است که به دلایل مختلف وارد کشور ما می شوند. تعداد اتباع خارجی که وارد ترکیه می شوند و از ترکیه خارج می شوند تقریباً 40 میلیون نفر است در حالی که تعداد خارجیان مقیم ترکیه بیش از 5 میلیون نفر است.

برای خارجی ها، ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود یک پل طبیعی است که شرق و غرب را به هم متصل می کند. مهمترین دلیل این وضعیت به دلیل اهمیت ژئوپلیتیک ترکیه است. با توجه به مسیرهای مهاجرت، ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود پل طبیعی اتصال شرق و غرب برای خارجی ها است. دلیل دیگر این امر افزایش قدرت اقتصادی و ثبات سیاسی ترکیه است.

موقعیت ترکیه به عنوان یک «کشور ترانزیت» در زمینه جابجایی مهاجرت در سال‌های اخیر دستخوش تغییراتی شده است، بنابراین کشور ما نیز به «کشور هدف» تبدیل شده است.

دارالترجمه رسمی  استانبولی در اصفهان

در این زمینه، مانند نمونه های موجود در جهان، ساختار نهادی شایسته ای که راهبردها و سیاست های جاری را نسبت به حوزه مسئولیت بهبود و اجرا می کند. که با محوریت حقوق بشر، مجهز به کادر مجرب و زیرساخت قوی در زمینه مدیریت موثر مسائل در حوزه مهاجرت مورد نیاز بود. از این رو ترکیه مقررات جدیدی را با هدف تعیین و اجرای سیاست های کارآمدتر در زمینه مهاجرت به اجرا گذاشته است. مهمترین این مقررات قانون شماره 6458 در مورد اتباع خارجی و حمایت بین المللی است که در روزنامه رسمی مورخ 1392/11/04 و به شماره 28615 منتشر شده است.

قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی با استناد به یک مدیریت موثر پناهندگی و مهاجرت بر مبنای حقوقی قوی، به تضمینی برای حقوق مهاجران و متقاضیان حمایت بین المللی تبدیل شده است. با این قانون، چارچوب حقوقی حقوق مهاجران و پناهندگان با استانداردهای بین المللی مطابقت یافته است. با این قانون همچنین ریاست مدیریت مهاجرت در 81 ولایت، 148 ولسوالی و خارج از کشور سازماندهی شده است.

ریاست جمهوری با هدف اجرای سیاست ها و راهبردهای حوزه مهاجرت، تسهیل هماهنگی بین نهادها و سازمان ها در این زمینه ها، انجام فعالیت ها و اقدامات در زمینه ورود و اقامت اتباع خارجی به ترکیه، خروج و خروج آنها از ترکیه، فعالیت های خود را ادامه خواهد داد. اخراج از ترکیه، حمایت بین المللی، حفاظت موقت و حمایت از قربانیان قاچاق انسان.

دارالترجمه رسمی  استانبولی در اصفهان

اداره مهاجرت

هیأت سیاست مهاجرت که به موجب ماده 105 قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی شماره 6458 مورخ 1392/04/04 به ریاست وزیر کشور تأسیس شد. پنج جلسه در 15 فوریه، 26 آوریل، 16 نوامبر، 28 دسامبر 2017 و 20 فوریه 2018 برگزار کرد.

 

با انتقال به نظام حکومتی ریاست جمهوری، هیئت سیاست مهاجرت با فرمان شماره 2010 لغو شد. 703 با فرمان شماره 17 ریاست جمهوری که در روزنامه رسمی مورخ 13 سپتامبر 2018 منتشر شد، تحت عنوان “هیئت مهاجرت” تجدید ساختار شد.

دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی در اصفهان

هیئت مهاجرت به بند (ح) بند 1 الحاق شد. بند ماده 522 فرمان شماره 1. 1. ماده مربوطه «هیئت مهاجرت مسئول تعیین راهبردهای مهاجرت ترکیه در ارتباط با خارجیان و پیگیری هماهنگی و اجراست. و به ریاست وزیر کشور و متشکل از نمایندگان وزارتخانه ها، مؤسسات و مؤسساتی که توسط وزارت کشور تعیین می شود، تشکیل می شود. هیأت با دعوت وزیر کشور تشکیل جلسه می دهد.» نافذ و واجب است.

 

هیئت مهاجرت اولین جلسه خود را با ساختار جدید خود در 21 نوامبر 2018 به ریاست وزیر کشور برگزار کرد. هیئت مهاجرت جلسات خود را با ساختار جدید خود در 21 نوامبر 2018، 24 ژانویه 2019، 12 جولای 2019، 19 سپتامبر 2019، 18 دسامبر 2020 و در نهایت در 15 سپتامبر 2021 برگزار کرد.

به ریاست وزیر کشور.

دارالترجمه رسمی  استانبولی در اصفهان

هیأت مدیره در راستای وظایفی که در درجه اول به خود محول شده بود، تصمیماتی اتخاذ کرد:

 

آغاز مقدمات برای ایجاد سند استراتژی مهاجرت،

تصویب «سند استراتژی هماهنگی ترکیه» و «برنامه اقدام ملی»

ایجاد مقدمات برای موضوعاتی که در حیطه وظایف خود در خصوص جواز اقامت در هیأت های مختلف است.

همچنین برنامه اقدام مهاجرت که وضعیت کنونی حوزه مهاجرت را به تفصیل بیان می کند به اعضای هیئت مدیره ارائه شد.

دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی در اصفهان

 

ترجمه رسمی استانبولی در اصفهان

(دارالترجمه استانبولی در اصفهان- دارالترجمه رسمی استانبولی در اصفهان- مترجم استانبولی در اصفهان)

هر کشوری برای آگاهی و سهولت در روند مهاجرت به کشور خود، پاسخ به سوالات مهاجران، معرفی دستاوردها و جذب آنان به کشور، یک سایت راه اندازی میکند تا بتواند تا مقدار قابل توجهی، مهاجران را از سردرگمی نجات دهد. در این مقاله به معرفی سایت رسمی اداره مهاجرت ترکیه میردازیم.

سایت رسمی اداره مهاجرت ترکیه چیست؟

سایت رسمی اداره مهاجرت ترکیه، امور مهاجرت به کشور ترکیه را کنترل می کند.

سازمان اداره مهاجرت ترکیه به گوچ ادارسی معروف است. دارای یک وب ‌سایت با نشانی https://www.goc.gov.tr است که به سوالات مهاجران و دغدغه‌های فکری آنها به زبان های ترکی، فارسی، انگلیسی، عربی و آلمانی پاسخ میدهد و اطلاعات لازم درباره‌ی مهاجرت به ترکیه را در وب ‌سایت خود در اختیار متقاضیان قرار می دهد.

هدف سایت رسمی اداره مهاجرت ترکیه، ایجاد سهولت و درک اطلاعات و خدمات دولت ترکیه برای ترک ها و افرادی است که قصد مهاجرت به ترکیه را دارند.

در این سایت درباره‌ی ویزا، اقامت و حمایت‌ های دولت از مهاجران، قوانین و جدیدترین اطلاعیه ها صحبت شده است. همچنین شما در این سایت میتوانید کارت اقامت خود را پیگیری کنید و درخواست ویزا الکترونیکی کنید.

دارالترجمه رسمی  استانبولی در اصفهان

انواع راه های اخذ اقامت ترکیه

در ادامه به معرفی چند بخش سایت میپردازیم.

BAŞKANLIĞIMIZ  یا مدیریت کل

مدیریت کل اداره مهاجرت براساس قانون اتباع خارجی و حمایت بین الملل به شماره ۶۴۵۸  مورخ    ۰۴/۰۴/۲۰۱۳ تاسیس شده است و در روزنامه رسمی به شماره ۲۸۶۱۵ منتشر شده است. پس از مدتی این حکم لغو و سپس با اصلاحاتی، مجددا لازم الاجرا شد. مدیریت کل اداره مهاجرت ترکیه، به وزارت کشور وابسته است و برای انجام اموری مثل اجرای سیاست های اداره مهاجرت و راهبرد های آن در حیطه‌ی مهاجرت، ایجاد هماهنگی بین نهاد ها و سازمان های ذی ربط، حمایت های بین المللی، حمایت موقت از افرادی که مهاجرت کرده اند، ورود و اقامت اتباع غیربومی به ترکیه، خروج و اخراج اتباع غیربومی از ترکیه و حمایت از آسیب دیدگان قاچاق انسان پایه‌ گذاری شده است.

دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی در اصفهان

اداره مهاجرت ترکیه

انواع کیملیک (کارت اقامت ترکیه) ترکیه

وظایف مدیریت کل

 • در زمینه یمهاجرت، انجام مطالعات در ارتباط با توسعه‌ی قوانین و ظرفیت اداری و نظارت و هماهنگی اجرای سیاست ها واستراتژی های تعیین شده توسط ریاست جمهوری
 • اجرای اقدامات مربوط بهمهاجرت
 • انجام وظایفی که در قانون اسکان برای وزارت تعیین شده است
 • اجرای اقدامات مربوط به حمایت از قربانیان قاچاق انسان
 • شناسایی افراد بدون تابعیت ساکن در ترکیه و اجرای اقدامات مربوط با این افراد
 • اجرای اقدامات مربوط به فرایند انطباق و هماهنگ سازی
 • اجرای اقدامات مربوط به حمایت موقت
 • اجرای قانون و ایجاد هماهنگی بین بخش های امنیتی و نهادها و سازمان های دولتی مربوطه به منظور مبارزه بامهاجرت های غیرقانونی و توسعه تدابیر و پیگیری اجرای تدابیر اخذ شده

گرفتن شهروندی یا پاسپورت ترکیه چه راه هایی دارد؟

مدیران اداره مهاجرت ترکیه

Dr. Savaş ÜNLÜ، مدیرکل اداره مهاجرت ترکیه است.

Dr. Savaş ÜNLÜ، مدیرکل اداره مهاجرت ترکیه

Ramazan SEÇİLMİŞ، Mehmet Sinan YILDIZ و Dr. Gökçe OK معاونین مدیرکل میباشند که هر یک وظیفه‌ای مشخص در این سازمان دارند.

خدمات اتباع خارجی

MUHAMMET SELAMİ YAZICI ریاست این بخش را بر عهده دارد. وظیفه‌ی وی رسیدگی به امور مهاجرین قانونی است.

اداره سیاست های مهاجرتی

MEHMET PARLAK ریاست این بخش را بر عهده دارد. وظیفه‌ی وی نظارت بر فعالیت های مرتبط با مهاجرت، ارزیابی و تایید پیشنهادهای ارائه شده مطابق با استانداردهای بین المللی است.

اداره حمایت بین‌المللی

HARUN BAŞIBÜYÜK رئیس این بخش از اداره مهاجرت ترکیه است وی به بررسی اطلاعات کشور مبداء مهاجر و حمایت موقت از وی میپردازد.

اداره روابط خارجه

GÜLBAHAR ARSLAN ELNASHARTY به تداوم روابط ترکیه با اتحادیه اروپا مشغول است همچنین ارتباط با مسئولین دیپلماتیک فعال در زمینه مهاجرت در ترکیه را برقرار میسازد.

اداره خدمات پشتیبانی

Abdülaziz AYDIN، موظف به تاسیس مراکز و یا خانه هایی برای اسکان قربانیان قاچاق انسان و فراهم آوردن امکانات اولیه و خدمات به آنها است. همچنین وی باید در شرایط اضطراری و بلایای طبیعی به قربانیان یاری رساند.

اداره حفاظت از قربانیان قاچاق انسان

OSMAN KORAMAZ به بررسی مهاجرت های غیرقانونی و مبارزه با قاچاق انسان میپردازد.

مهاجرت قانونی  طبق اداره مهاجرت ترکیه

ویزای ترکیه

ویزای داشجویی و مهمترین سوالات آن

 • افراد غیر ترک و خارجی که قصد دارند تا سه ماه در ترکیه بمانند، از کشور مبداء که شهروند آن محسوب میشوند و یا کارتاقامت آن کشور را دارند، می توانند از سفارتخانه ها ، با هدف سفر، ویزا دریافت نمایند. مدت اقامت در ترکیه از طریق ویزای توریستی نمی تواند بیش از ۳ ماه در هر ۶ ماه باشد.
 • داشتن ویزا، به معنای داشتن حق مسلم برای ورود به ترکیه نمی باشد.
 • دیپلمات های کشورهای خارجی که قصد ورود به ترکیه را دارند، ویزا برای آنها به صورت ویژه توسط سفیران جمهوری ترکیه صادر می گردد. گرچه این ویزا ها، روند صدور ویزاهای عمومی را طی میکنند، اما در صدور آنها فوریت به خرج داده میشود. صدور این ویزاها، هزینه‌ای در بر نمیگیرد.
 • هر کشوری برای منافع خود و گسترش روابط با دیگر کشورها، اقدام به صدور ویزا برای اتباع خارجی میکند که به کشورشان منفعتی برساند. این ویزاها، همچون ویزای دیپلماتی، مستقیما به وزارت کشور ارجاع داده میشود و از سوی سفیران جمهوری ترکیه صادر میشود. صدور این ویزاها، هزینه‌ای در بر نمیگیرد.

معافیت ویزا

اتباع خارجی زیر معاف از دریافت ویزا هستند:

 • شهروندان کشورهایی که با قراردادهایی که جمهوری ترکیه طرف آن می باشد و یا با تصمیم هیئت وزیران از ویزا معاف گردیده اند مانند ایران.
 • افرادی که در تاریخ ورود به ترکیه دارای اجازهاقامت و یا اجازه کار معتبر می باشند
 • افرادی که فورس ماژور مجبور به استفاده از بنادر دریایی و هوایی ترکیه گردیده و قصد دارد تا به آن شهر بندری وارد گردد.
 • افرادی که به بنادر دریایی آمده‌اند، به شرط آنکه بیش از هفتاد و دو ساعت در بنادر نباشند.

دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی در اصفهان

لیست دارالترجمه های رسمی در اصفهان

دارالترجمه رسمی در اصفهان

معرفی دارالترجمه‌های رسمی معتبر اصفهان

اگر در شهر اصفهان زندگی می‌کنید و برای اپلای، مهاجرت یا ویزای توریستی و بازرگانی نیاز به ترجمه رسمی مدارک‌تان دارید باید بدانید که در مناطق گوناگون شهر بیش از ۲۰ دارالترجمه رسمی فعالیت می‌کنند. از خیابان چهارباغ گرفته تا عباس آباد و خیابان میر، هشت بهشت، فلسطین، نظر و حکیم نظامی و بسیاری دیگر از خیابان‌های اصلی شهر دارالترجمه‌های رسمی معتبر زیر نظر قوه قضائیه به فعالیت می‌پردازند. نکته‌ای که باید در این رابطه به آن توجه داشته باشید این است که هر دارالترجمه‌ای امکان ترجمه مدارک به تمامی زبان‌ها را ندارد و به عنوان مثال تعداد بسیار کمی دارالترجمه رسمی عربی می‌توانید در اصفهان پیدا کنید یا حتی ترجمه به برخی زبان‌ها نظیر آلمانی، ترکی استانبولی و ایتالیایی در دفاتر ترجمه شهر اصفهان ممکن نیست. پس لازم است پیش از مراجعه به یک دفتر ترجمه به چند نکته توجه داشته باشید:

– اول مطمئن شوید در دارالترجمه برای زبان مورد نظر شما مترجم رسمی مستقر دارد. این مهمترین مسئله است. چرا که بسیاری از دارالترجمه‌ها برای زبان‌هایی که خودشان مترجم ندارند به صورت واسطه عمل می‌کنند و این می‌تواند هم هزینه‌های اضافی برای شما داشته باشد و هم دردسرهایی در تحویل به موقع ترجمه و رفع اشتباهات احتمالی چرا که باید مدارک بین دفتر ترجمه‌ها جابه جا شود.

– دوم اینکه پیش از مراجعه قیمت ترجمه مدارکتان را بر اساس نرخنامه ترجمه رسمی که اداره مترجمان مصوب می‌کند محاسبه کنید تا هزینه‌ای اضافی نپردازید. برای محاسبه این هزینه می‌توانید به صفحه «هزینه ترجمه رسمی مدارک» مراجعه نمایید و قیمت مصوب ترجمه مدارک را مشاهده نمایید.

– و در نهایت بهتر است از کیفیت خدمات و نظرات مشتریان قبلی آن دارالترجمه در صورت امکان اطلاع پیدا کنید.

در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم یک لیست جامع از تمامی دارالترجمه‌های رسمی معتبر شهر اصفهان به همراه آدرس، تلفن، شماره‌های واتسپ، زبان‌ها، امکان ارائه خدماتی نظیر ترجمه فوری، اخذ تاییدات دادگستری و خارجه و … و همینطور نظرات مشتریان فراهم آوریم تا با خیال راحت کار ترجمه رسمی مدارک‌تان را در یکی از آن‌ها به انجام رسانید.

لیست دارالترجمه های رسمی معتبر اصفهان

در نظر داشته باشید که شهر اصفهان نیز مانند بسیاری از شهرهای دیگر کشورمان، مترجمین رسمی تمامی زبانهای اداره مترجمان رسمی قوه قضائیه را تحت پوشش خود ندارد. از این رو پس از معرفی دارالترجمه‌های معتبر شهر اصفهان، چند دارالترجمه شهر تهران نیز به شما معرفی می‌گردد که امکان ترجمه رسمی به زبانهای ایتالیایی، ترکی استانبولی، ترکی آذری و دیگر زبانها را دارا می‌باشند.

دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی در اصفهان

دفتر ترجمه رسمی ۸۲۵ اصفهان (دارالترجمه رسمی توحید)

امتیاز ۴.۸(۲۰ نظر)

آدرس: اصفهان، خیابان توحید میانی، جنب کوچه شماره ۲۲ (مشکلانی)، واحد ۲۰۱، طبقه ۲
(جهت دریافت تخفیف، کد تخفیف RSM-825 را به دفتر ترجمه توحید اعلام نمایید.)

 • انگلیسی
 • ترجمه فوری
 • پیک رایگان محدود
 • اخذ تاییدات
 • خدمات غیرحضوری

۰۳۱-۳۱۳۱۰۶۲۵پیام در واتسپ

دفتر ترجمه رسمی ۱۱۱۲ اصفهان

امتیاز ۴.۸(۵ نظر)

آدرس: اصفهان، شهرضا، میدان شهدا، ساختمان اداری کوثر، طبقه ۲، واحد ۲
(جهت دریافت تخفیف، کد تخفیف RSM-1112 را به دفتر ترجمه اعلام نمایید.)

 • انگلیسی
 • ترجمه فوری
 • پیک رایگان محدود
 • اخذ تاییدات
 • خدمات غیرحضوری

۰۳۱-۵۳۲۴۱۷۴۲پیام در واتسپ

معرفی دارالترجمه‌ برای زبان‌هایی که در اصفهان وجود ندارد

اگر پس از بررسی لیست بالا به این نتیجه رسیده‌اید که برای ترجمه به زبان مورد نظر شما در شهر اصفهان دارالترجمه فعالی وجود ندارد، در اینجا برخی از دارالترجمه‌های رسمی شهر تهران را برای زبان‌های ایتالیایی، ترکی استانبولی، ترکی آذری و … به شما معرفی می‌نماییم که امکان دریافت مدارک از طریق پست و یا دیگر سیستم‌های ارسال را دارا بوده و  امکان انجام ترجمه فوری و اخذ تاییدات دادگستری، امور خارجه و حتی سفارت‌خانه‌ها را نیز ممکن می‌کنند.

 

دارالترجمه رسمی تبریز

04133352170    —  04133364268    —  04133348001

موبایل و واتساپ: 09143321675

09143321864

آدرس: تبریز- آبرسان-  نبش کوچه مهرگان سوم- برج سفید- طبقه 5- واحد دی

کدپستی: 5165691917