دفتر ترجمه رسمی تبریز


ترجمه رسمی مدارک

ترجمه رسمی مدارک
ترجمه رسمی مدارک به عنوان یکی از نیازهای اصلی در فرایند اخذ ویزا و پذیرش از دانشگاه های مختلف خارجی و مسافرت به کشورهای خارجی به شمار می رود که دارای سابقه طولانی در کشور ما است. سفارت ها برای بررسی پروسه صدور ویزا و هم چنین دانشگاه ها برای بررسی روند اخذ پذیرش نیاز دارند تا مدارک افراد از زبان کشور مبدا به زبان کشور مقصد ترجمه شود. با توجه به اهمیت استناد به این مدارک در مراجع خارجی انجام این امر به مترجمین رسمی که مورد تایید مراجع رسمی در هر کشور هستند واگذار شده است. در کشور ایران وظیفه ترجمه رسمی مدارک به عهده مترجمین رسمی دادگستری می باشد. روند ترجمه رسمی به این صورت است که مشتریان و افرادی که متقاضی اخذ ویزای کشورهای مختلف و یا اخذ پذیرش از دانشگاه های خارجی هستند اصل مدارکی را که این مراجع از آن ها درخواست کرده اند جهت ترجمه به دارالترhttps://official-translation.ir/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%b3%d9%85جمه رسمی یا دفتر ترجمه رسمی ارائه می دهند. مترجمین رسمی زبان های مختلف در دارالترجمه های رسمی مستقر هستند و اقدام به ترجمه رسمی مدارک شما خواهند کرد. با توجه به اهمیت و همه گیری زبان انگلیسی بیشتر سفارت ها ترجمه مدارک را به زبان انگلیسی می پذیرند. ترجمه رسمی شامل سه بخش است الف) ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی دادگستری ب) ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی دادگستری و هم چنین تاییدیه دادگستری ج) ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی دادگستری و هم چنین تاییدیه دادگستری به علاوه تاییده وزارت امور خارجه سفارت های مختلف بسته به شرایط مختلف پرونده و هم چنین قوانین داخلی آن کشور ترجمه رسمی را به صورت های مختلف می پذیرند. در برخی موارد ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی برای سفارت و یا دانشگاه مقصد کفایت می کند. برخی تنها تاییدیه دادگستری و برخی هم تاییدیه دادگستری و هم تاییدیه وزارت امور خارجه را علاوه بر مهر مترجم رسمی می خواهند. لازم به ذکر است که ترجمه رسمی روی سربرگ های مخصوص قوه قضاییه صورت می گیرد که در بالای سربرگ آدرس و تلفن و وب سایت مشخصات دفتر ترجمه رسمی مذکور ذکر شده است. باید توجه داشت که مرحله اول در فرایند ترجمه رسمی مدارک مهر مترجم رسمی است. در مرحله دوم در صورت نیاز مدارک توسط دادگستری نیز تایید می شود و تنها بعد از تایید دادگستری است که می توان مدارک را جهت تایید به وزارت امور خارجه نیز ارجاع داد. بنابراین اخذ تاییدیه وزارت امور خارجه قبل از تاییدیه دادگستری ممکن نیست. لازم به ذکر است که تمامی مراحل ترجمه رسمی مدارک با مهر مترجم رسمی، اخذ تاییدیه دادگستری و هم چنین تاییدیه وزارت امور خارجه در دارالترجمه رسمی نوید صورت می گیرد.

ادرس: ابرسان- نبش کوچه مهرگان سوم- برج سفید (بالای بانک سینا) طبقه پنجم واحد ِD

04133352170-04133348001-04133364268-09143321675