هزینه ترجمه رسمی – هزینه ترجمه رسمی در تبریز- تعرفه ترجمه رسمی در تبریز

هزینه ترجمه رسمی – هزینه ترجمه رسمی در تبریز- تعرفه ترجمه رسمی در تبریز
#    نوع سند    هزینه ترجمه – تومان
1     اجاره نامه    80,000
2     اساسنامه ثبت شرکت ها (هر صفحه) غیر فرمی    40,000
3     اساسنامه ثبت شرکت ها (هر صفحه) فرمی    30,000
4     استشهادنامه    70,000
5     اظهارنامه ثبت شرکت    70,000
6     اظهارنامه مالیاتی / هر صفحه    40,000
7     اقرارنامه    70,000
8     اوراق مشارکت و اوراق قرضه    30,000
9     بارنامه گمرکی / هر صفحه    50,000
10     برگ تشخیص مالیات    30,000
11     برگ سبز گمرکی    60,000
12      برگ مرخصی    20,000
13     بنچاق    80,000
14     پروانه اشتغال به کار    20,000
15     پروانه بهره برداری    60,000
16     پروانه پایان ساختمان / هر صفحه    40,000
17     پروانه دایم پزشکی    30,000
18     پروانه دفترچه ای ساختمان / هر صفحه    40,000
19     پروانه مطب    30,000
20     پروانه مهندسی    50,000
21     پروانه وکالت    50,000
22     پرینت های بانکی / هر صفحه    40,000
23     ترازنامه شرکت ها    40,000
24     تعهد نامه    70,000
25     تغییرات و تصمیمات / بزرگ    40,000
26     تقاضای ثبت شرکت    70,000
27     تقدیرنامه بزرگ    40,000
28     تقدیرنامه و لوح سپاس / کوچک    30,000
29     توصیه نامه تحصیلی / بعد از سوم راهنمایی    20,000
30     ثبت علائم تجاری    20,000
31     جواز اشتغال به کار    20,000
32     جواز تاسیس    50,000
33     جواز کسب    20,000
34     حکم اعضای هیئت علمی    40,000
35     حکم بازنشستگی    20,000
36     حکم کارگزینی    40,000
37     دادنامه / هر صفحه    70,000
38     دانشنامه فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا    30,000
39     دفترچه بازرگانی    40,000
40     رای دادگاه / هر صفحه    70,000
41     رضایت نامه    70,000
42     روزنامه رسمی    40,000
43     روزنامه رسمی تآسیس    50,000
44     روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات / کوچک    30,000
45     ریزنمرات پیش دانشگاهی / هر ترم    12,000
46     ریز نمرات دانشگاه / هر ترم    15,000
47     ریز نمرات دبیرستان / هر ترم    12,000
48     ریز نمرات راهنمایی / برای هر سال    20,000
49     سپرده بانکی    30,000
50     سرفصل دروس / هر صفحه    30,000
51     سند اتومبیل    30,000
52     سند ازدواج    50,000
53     سند طلاق    50,000
54     سند مالکیت / تک برگی    70,000
55     سند مالکیت / دفترچه ای    50,000
56     شرکت نامه    70,000
57     شناسنامه    20,000
58     شناسنامه ساختمان / هر صفحه    40,000
59     صلح نامه / هر صفحه    70,000
60     عدم سو سابقه    20,000
61     فیش حقوقی / بزرگ    40,000
62     فیش حقوقی / کوچک    30,000
63     قبوض    20,000
64     قرارداد فارسی به زبان خارجی و بلعکس / هر صفحه    40,000
65     قولنامه رسمی / صفحه A3    80,000
66     کارت بازرگانی    40,000
67     کارت پایانه خدمت یا معافیت    20,000
68     کارت دیپلم یا پیش دانشگاهی    15,000
69     کارت شناسایی    20,000
70     کارت شناسایی کارگاه    50,000
71     کارت مباشرت    20,000
72     کارت ملی    20,000
73     کارت نظام پزشکی    20,000
74     کارت نظام مهندسی    20,000
75     کارت واکسن    20,000
76     کارت توصیفی ابتدایی / هر صفحه    30,000
77     گذرنامه    30,000
78     گواهی اشتغال به تحصیل    20,000
79     گواهی اشتغال به کار همراه با شرح وظلیف    50,000
80     گواهی بانکی    30,000
81     گواهی تجرد    20,000
82     گواهی تولد    20,000
83     گواهی حصر وراثت    40,000
84     گواهی ریز نمرات    20,000
85     گواهی فنی و حرفه ای / یک رو    20,000
86     گواهی فوت    20,000
87     گواهی موقت دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا    30,000
88     گواهی رانندگی    20,000
89     گواهی / هر نوع    30,000
90     لیست بیمه کارکنان / تا 10 نفر    30,000
91     لیست بیمه کارکنان / 10 نفر به بالا    40,000
92     مالیات بر ارث    30,000
93     مالیات قطعی    30,000
94     مبایعه نامه رسمی / صفحه A3    80,000
95     مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری / هر صفحه A4    40,000
96     موافقت اصولی    40,000
97     وکالت نامه    70,000

The official translation fee in Tabriz